Mededelingen

 

Voor iedereen een boek! Vanaf 7 april ligt dit geweldige prentenboek voor maar €2,- in de boekwinkel! Dus roepen we met z'n allen: "Ik wil een prentenboek!

17 03 20 prentenboek

 

--------------------------------------------------------------------

 KIJKMIDDAG

Op donderdag 23 maart a.s. nodigen wij u van harte uit op de Onderbouw van 14.30u tot 15.00u om een kijkje te komen nemen in de groep van uw kind.

Op donderdag 30 maart a.s. ben u van harte uitgenodigd voor de kijkmiddag op de Bovenbouw eveneens van 14.30u tot 15.00u.

Hartelijke groet kinderen en leerkrachten.

------------------------------------------------------------------------------------------

brief 1                                     brief 2                                       brief 3                                                                                                                                      Hoensbroek, maart 2017

Betreft: Uitstap naar Irrland voor het minderbedeelde schoolkind: ‘Ieder kind telt mee’

Beste ouders van kinderen van groep 3 t/m 8,

Door een gift van de Rotary Hoensbroek en De Militaire en Hospitaal Orde van Sint Lazarus van Jeruzalem heeft de parochiefederatie Hoensbroek de mogelijkheid gekregen om een uitstap naar het amusement park Irrland bij Kevelaer te organiseren. In samenspraak met de scholen wordt deze brief verspreid. Deze gratis uitstap is bedoeld voor kinderen van groep 3 tot en met 8 van de scholen die vallen binnen de parochies Hoensbroek en voor wie normaler wijze een vakantie of uitstap door financiële of andere redenen niet of nauwelijks mogelijk is. De uitstap zal plaatsvinden in de voorjaarsvakantie en wel op Bevrijdingsdag vrijdag 5 mei.

Met twee bussen zullen we vertrekken vanaf de markt in Hoensbroek. Voor een lunch en overige versnaperingen wordt gezorgd. Zoals gezegd wordt dit alles gratis aangeboden dank zij de bovengenoemde verenigingen, die zich onder andere ruimhartig inzetten om minderbedeelde kinderen te ondersteunen. Na opgave ontvangt u van te voren nog verdere praktische informatie. Daar er in de bus in totaliteit honderd zitplaatsen zijn, kunnen er maximaal 85 kinderen mee naast de begeleiding. Vanuit de parochie zullen er een aantal begeleiders meegaan, maar daarnaast hebben we een aantal ouders nodig die deze dag een groepje kinderen wil begeleiden. Dus naast de kinderen kunnen ook ouders zich hiervoor opgeven.

Wie zich het eerst meldt staat bovenaan op de lijst. Helaas kunnen we niet meer meenemen dan het genoemde aantal en zullen kinderen die zich later opgeven eventueel teleurgesteld kunnen worden. We vertrouwen erop dat u zelf kunt inschatten of u onder de bovengenoemde groep valt.

U kunt uw kind (en eventueel uzelf als begeleider) opgeven door het strookje in te vullen en in te leveren op de pastorie Hoofdstraat 83  6432 GA Hoensbroek. Gemakkelijker is het om onderstaande gegevens te mailen naar: iederkindteltmee@gmail.com  Opgave kan (wanneer het nog niet vol is) tot 15 april.Mochten de bussen vol zijn, dan proberen we u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

 

Met vriendelijke groet, 
Pastoor W. van Dijck
Tel: 045 - 88 84 224

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

DSC08Deze website is bestemd voor iedereen ook voor potentiële nieuwe leerlingen met hun ouders. Daarom wordt de website uiteraard aan iedereen direct kenbaar gemaakt. Wij willen als school voor u en uw kind(eren) een school zijn waar hard gewerkt wordt; waar uw kind graag naar toe komt; waar je samen kunt lachen, maar ook samen mag huilen. Voor een kind is zich prettig en veilig voelen immers de basis van groei.

 

 

 

DSC73Ook met u, de ouders/verzorgers, willen wij in een goede en open sfeer omgaan, omdat alleen in goed onderling overleg de samenwerking tussen school en gezin als het juiste ontwikkelingsklimaat voor uw kind(eren) gezien moet worden. Wij nodigen u uit eventuele opmerkingen te maken, vragen te stellen, met ons in discussie te gaan. Alleen dan kan de website naast informatiebron ook een echt kwaliteitsinstrument zijn. Tips ter verbetering zijn daarbij van harte welkom.

 

 

Aanmelding  4- jarige leerlingen.

Heeft u belangstelling in onze school en wilt u meer informatie en/of  inschrijven dan kunt u telefonisch contact opnemen ( 045-5214397) en een afspraak maken voor de volgende data::

  • donderdag 29-09 en 03-11 -2016
  • donderdag 12-01, 09-03 en 18-05-2017.

Mocht een van bovenstaande dagen niet schikken dan kunt u altijd tussentijds contact opnemen voor een afspraak te maken.

Login

Projecten groepen 1, 2a, 2b.

Beste ouders/verzorgers,
Komende periode gaan wij, de juffen van de groepen 1, 2a en 2b werken aan het project: lente-Pasen. Onderstaande mindmap laat zien welke woorden in deze periode aan bod komen.

Leeskern groep 3

Wilt u weten wat uw kind per kern leert?  Klik dan hier. of open hier. Nieuwsbrieven groep 3

Info communiekanten groep 4

Hierbij een overzichth van alle gezinsvieringen/activiteiten rond de Eerste heilige Communie.

Met vriendelijke groet,
Pastoor W. van Dijck

 

Nieuwsbrief

Go to top