Mededelingen

Aan alle ouders,

Allereerst de beste wensen voor 2018! Januari, de eerste maand van het jaar èn de maand waarin de nationale voorleesdagen vallenNaamloos. Zoals inmiddels traditie op Bs De Regenboog, willen wij u uitnodigen om op Woensdag 31 januari  te komen voorlezen aan een groepje kinderen.U kunt hiervoor een eigen boek gebruiken of een van school. 

Tijden:

  • Voorleessessie 1 van 8.45-9.15 uur.
  • Voorleessessie 2 van 12.00-12.30 uur.

Het voorlezen vindt plaats op zowel de Bovenbouw als op de Onderbouw. We hopen natuurlijk op een grote opkomst zodat we samen de kracht van het voorlezen kunnen doorgeven! 
Leesgroet, De leerkrachten van Bs De Regenboog

 

Even invullen en inleveren bij de juf/meester,  doorhalen wat niet van toepassing is! Inleveren vóór 24 januari…

Dhr/Mevr…………………………………………………………………………………………………….

Vader/moeder/opa/oma/……………………van………………………………………………………….uit groep………..

komt op woensdag 31 januari voorlezen bij voorleessessie 1 van 8.45-9.15 uur   en/ of  bij voorleessessie 2 van 12.00-12.30 uur. Ik neem een eigen boek mee/    ik wil graag voorlezen uit een boek van school

 

Maandag 15 januari bezocht de Stjads Prins Daan 1e van Gebrook met  "oud"prins Ger de 1e  onze school. De kinderen ontvingen een uitnodiging voor de Groeëte Kingerzitting op zondag 4 februari en een kleurplaat!!

 

 

Prins Daan 1 

 -----------------------------------------------------------------------

Kinderoptocht Carnaval 2018

Naamloos 10

Zoals ieder jaar lopen wij ook dit jaar weer mee met de kinderoptocht in Hoensbroek. Hopelijk zijn we weer met een grote groep van de partij. Houden jullie van gezelligheid, veel plezier voor zowel jong alsook iets ouder, aarzel dan niet om je in te schrijven met het hele gezin. Wil je meewerken aan de bouw van de carnavalswagen of heb je materialen (hout, verf etc.) die wij kunnen gebruiken voor de bouw van de wagen laat dit dan a.u.b. even weten. Dit alles vergt natuurlijk een goede voorbereiding vooraf. De knutselavonden zullen plaatsvinden in de aula van de bovenbouw en wel op: 29 en 30 januari 2018 om 20.00u.. Lees verder voor meer informatie.

 -------------------------------------------------------------------------

DSC08Deze website is bestemd voor iedereen ook voor potentiële nieuwe leerlingen met hun ouders. Daarom wordt de website uiteraard aan iedereen direct kenbaar gemaakt. Wij willen als school voor u en uw kind(eren) een school zijn waar hard gewerkt wordt; waar uw kind graag naar toe komt; waar je samen kunt lachen, maar ook samen mag huilen. Voor een kind is zich prettig en veilig voelen immers de basis van groei.

 

 

 

DSC73Ook met u, de ouders/verzorgers, willen wij in een goede en open sfeer omgaan, omdat alleen in goed onderling overleg de samenwerking tussen school en gezin als het juiste ontwikkelingsklimaat voor uw kind(eren) gezien moet worden. Wij nodigen u uit eventuele opmerkingen te maken, vragen te stellen, met ons in discussie te gaan. Alleen dan kan de website naast informatiebron ook een echt kwaliteitsinstrument zijn. Tips ter verbetering zijn daarbij van harte welkom.

 

 

Aanmelding  4- jarige leerlingen.

Heeft u belangstelling in onze school en wilt u meer informatie en/of  inschrijven dan kunt u telefonisch contact opnemen ( 045-5214397) en een afspraak maken voor de volgende data::

  • donderdag 21-09 en 28-10-2017
  • donderdag 22-03 en 31-05-2018

Mocht een van bovenstaande dagen niet schikken dan kunt u altijd tussentijds contact opnemen voor een afspraak te maken.

Nieuwsbrief

Projecten groepen 1, 2a, 2b

Beste ouders/verzorgers,
Komende periode gaan wij, de juffen van de groepen 1, 2a en 2b werken aan het project, Kinderboekenweek 2017. Onderstaande mindmap laat zien welke woorden in deze periode aan bod komen.

Info communicanten groep 4

Hierbij een overzicht van alle gezinsvieringen/activiteiten rond de Eerste heilige Communie

Aanmeldingsformulier Eerste Heilige communie

Uitnodiging ouderavond communie 2017

Met vriendelijke groet,
Pastoor W. van Dijck

 

Go to top