Mededelingen

 

Beste ouders/verzorgers,

Vrijdag 25 mei gaat de AVG-wet in
( Algemene Verordening Gegevensbescherming: privacy-regelgeving).

Dit betekent dat er geen foto's meer gemaakt mogen worden in de klassen of bij schoolactiviteiten door u als ouder/verzorger.

Wel mag u foto's maken van uw eigen zoon/dochter, echter wij zijn wel genoodzaakt dit te controleren.

Houden wij als school ons niet aan de regelgeving dan krijgen we te maken met hoge boetes...

Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,

Ans Quaedackers.

-------------------------------------------------------------------

Komende zondag doen deze 10 toppers hun communie, wij wensen jullie een onvergetelijke dag toe!

Communicanten

De Regenboog is trots op onze vormelingen, maar liefst 13 leerlingen hebben het Vormsel gedaan! Nogmaals proficiat!

Vormelingen

--------------------------------------------------------------

A5 FLYER GEVAREN VAN SOCIAL MEDIA YASSINE THE MAX4 002

 -------------------------------------------------------------------------

DSC08Deze website is bestemd voor iedereen ook voor potentiële nieuwe leerlingen met hun ouders. Daarom wordt de website uiteraard aan iedereen direct kenbaar gemaakt. Wij willen als school voor u en uw kind(eren) een school zijn waar hard gewerkt wordt; waar uw kind graag naar toe komt; waar je samen kunt lachen, maar ook samen mag huilen. Voor een kind is zich prettig en veilig voelen immers de basis van groei.

 

 

 

DSC73Ook met u, de ouders/verzorgers, willen wij in een goede en open sfeer omgaan, omdat alleen in goed onderling overleg de samenwerking tussen school en gezin als het juiste ontwikkelingsklimaat voor uw kind(eren) gezien moet worden. Wij nodigen u uit eventuele opmerkingen te maken, vragen te stellen, met ons in discussie te gaan. Alleen dan kan de website naast informatiebron ook een echt kwaliteitsinstrument zijn. Tips ter verbetering zijn daarbij van harte welkom.

 

 

Aanmelding  4- jarige leerlingen.

Heeft u belangstelling in onze school en wilt u meer informatie en/of  inschrijven dan kunt u telefonisch contact opnemen ( 045-5214397) en een afspraak maken voor de volgende data::

  • donderdag 21-09 en 28-10-2017
  • donderdag 22-03 en 31-05-2018

Mocht een van bovenstaande dagen niet schikken dan kunt u altijd tussentijds contact opnemen voor een afspraak te maken.

Projecten groepen 1, 2a, 2b

Beste ouders/verzorgers,
Komende periode gaan wij, de juffen van de groepen 1, 2a en 2b werken aan het project, Kinderboekenweek 2017. Onderstaande mindmap laat zien welke woorden in deze periode aan bod komen.

Info communicanten groep 4

Hierbij een overzicht van alle gezinsvieringen/activiteiten rond de Eerste heilige Communie

Aanmeldingsformulier Eerste Heilige communie

Uitnodiging ouderavond communie 2017

Met vriendelijke groet,
Pastoor W. van Dijck

 

Informatie over vervanging

Informatie over vervangingen en richtlijnen bij afwezigheid leerkracht

Beste ouders / verzorgers,Beste ouders / verzorgers,Graag informeren wij u proactief over vervangingen binnen MOVARE. Wat zijn onze richtlijnen m.b.t. een vervanging? Welke stappen zetten wij wanneer er nog geen vervanging beschikbaar is? En wat betekent het voor uw kind op een MOVARE-school wanneer er tijdelijk geen (vervangende)leerkracht beschikbaar is? Lees verder

Go to top