Mededelingen

 

Boekenweek op school!

Omslagfoto

Dinsdag 18 oktober a.s. is er weer de jaarlijkse boekenmarkt op school van boekhandel Krings. In de middag krijgen de kinderen de mogelijkheid om boeken te kopen. Ouders zijn in de middag uiteraard ook welkom. 

 -------------------------------------------------------------------------

 

St Maartentocht!!

Noteer vast in uw agenda: donderdag 10 nov. om 18.30u

                                       St Maartentocht

voor alle kinderen van de kinderopvang ,de Peuterspeelzaal en BS De Regenboog!

Direct na de herfstvakantie ontvangt u meer informatie.

 

 ________________________________________________

DSC08Deze website is bestemd voor iedereen ook voor potentiële nieuwe leerlingen met hun ouders. Daarom wordt de website uiteraard aan iedereen direct kenbaar gemaakt. Wij willen als school voor u en uw kind(eren) een school zijn waar hard gewerkt wordt; waar uw kind graag naar toe komt; waar je samen kunt lachen, maar ook samen mag huilen. Voor een kind is zich prettig en veilig voelen immers de basis van groei.

 

 

 

DSC73Ook met u, de ouders/verzorgers, willen wij in een goede en open sfeer omgaan, omdat alleen in goed onderling overleg de samenwerking tussen school en gezin als het juiste ontwikkelingsklimaat voor uw kind(eren) gezien moet worden. Wij nodigen u uit eventuele opmerkingen te maken, vragen te stellen, met ons in discussie te gaan. Alleen dan kan de website naast informatiebron ook een echt kwaliteitsinstrument zijn. Tips ter verbetering zijn daarbij van harte welkom.

 

 

Aanmelding  4- jarige leerlingen.

Heeft u belangstelling in onze school en wilt u meer informatie en/of  inschrijven dan kunt u telefonisch contact opnemen ( 045-5214397) en een afspraak maken voor de volgende data::

  • donderdag 29-09 en 03-11 -2016
  • donderdag 12-01, 09-03 en 18-05-2017.

Mocht een van bovenstaande dagen niet schikken dan kunt u altijd tussentijds contact opnemen voor een afspraak te maken.

Login

Projecten groepen 1, 2a, 2b.

Beste ouders/verzorgers,
Komende periode gaan wij, de juffen van de groepen 1, 2a en 2b werken aan het project kinderboekenweek. Onderstaande mindmap laat zien welke woorden in deze periode aan bod komen.

Leeskern groep 3

Wilt u weten wat uw kind per kern leert?  Klik dan hier. of open hier. Nieuwsbrieven groep 3

Info communiekanten groep 4

Hierbij een overzichth van alle gezinsvieringen/activiteiten rond de Eerste heilige Communie.

Met vriendelijke groet,
Pastoor W. van Dijck

 

Nieuwsbrief

Go to top