Mededelingen

 

Beste ouder(s), verzorgers,bsreg

Op 1 augustus 1975 kwam ik als jonge leerkracht in Mariarade. 44 jaar heb ik met veel plezier en toewijding mogen werken, maar nu is de tijd aangebroken om mijn carrière als leerkracht te beëindigen en te gaan genieten van mijn pensioen.Ik heb het als bijzonder prettig ervaren om met de kinderen en u te mogen samenwerken.

  • Dank voor het vertrouwen.
  • Dank voor de waardering, die ik mocht ontvangen.
  • Kortom zeg ik dank voor het verleden en ja! tegen de toekomst.

Lieve groeten,

Juf Odilia Gielkens-Vromen

 

Naamloos 09

Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen snel terug in hun leesontwikkeling. Daarom is blijven lezen ontzettend belangrijk en dat kan heel goed met de gratis VakantieBieb-app van de Bibliotheek.
Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft……in de VakantieBieb-app vind je een leuk leespakket voor het hele gezin want naast jeugdboeken zijn er ook boeken voor volwassenen! Laat de vakantie dus maar beginnen. Download de VakantieBieb vanaf 1 juni op je tablet of mobiel. (eenmaal downloaden, dan ook in buitenland te gebruiken zonder data-kosten).

Voor meer info:  www.vakantiebieb.nl

________________________________________ 

Ons plein op de Onderbouw is vandaag officieel geopend! We hebben prachtige pleinplakkers gekregen op de grond waardoor we nu kunnen spelen op een heus verkeersplein, spelletjes kunnen doen met hinkelen, springen en dobbelstenen en we laten onze heupen swingen bij het dansspel! Allemaal dankzij Stichting Sportstimulering Mariarade! Meneer Sef opende dan ook vanmiddag het plein! 

We gaan heel veel speel- en sportplezier krijgen!

home

 

-------------------------------------------------------------------------

DSC08Deze website is bestemd voor iedereen ook voor potentiële nieuwe leerlingen met hun ouders. Daarom wordt de website uiteraard aan iedereen direct kenbaar gemaakt. Wij willen als school voor u en uw kind(eren) een school zijn waar hard gewerkt wordt; waar uw kind graag naar toe komt; waar je samen kunt lachen, maar ook samen mag huilen. Voor een kind is zich prettig en veilig voelen immers de basis van groei.

 

 

 

DSC73Ook met u, de ouders/verzorgers, willen wij in een goede en open sfeer omgaan, omdat alleen in goed onderling overleg de samenwerking tussen school en gezin als het juiste ontwikkelingsklimaat voor uw kind(eren) gezien moet worden. Wij nodigen u uit eventuele opmerkingen te maken, vragen te stellen, met ons in discussie te gaan. Alleen dan kan de website naast informatiebron ook een echt kwaliteitsinstrument zijn. Tips ter verbetering zijn daarbij van harte welkom.

 

 

Aanmelding  4- jarige leerlingen.

Heeft u belangstelling in onze school en wilt u meer informatie en/of inschrijven dan kunt telefonisch contact opnemen ( 045-5214397) en een afspraak  maken voor 15.30u  of 16.30u op de volgende data:

  • donderdag  30-08 , 20-09, 08-11- 2018
  • donderdag  17-01 en 16-05-2019

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunt u uw zoon/dochter inschrijven. I.v.m. de warme overdracht van peuterspeelzaal en/of voorschoolse opvang en bij zorgleerlingen minstens een half jaar van te voren zodat we de onderwijsbehoefte voor uw kind goed kunnen voorbereiden.

AVG Wet

Beste ouders/verzorgers,

Vrijdag 25 mei gaat de AVG-wet in ( Algemene Verordening Gegevensbescherming: privacy-regelgeving).Dit betekent dat er geen foto's meer gemaakt mogen worden in de klassen of bij schoolactiviteiten door u als ouder/verzorger. Wel mag u foto's maken van uw eigen zoon/dochter, echter wij zijn wel genoodzaakt dit te controleren.Houden wij als school ons niet aan de regelgeving dan krijgen we te maken met hoge boetes... Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Ans Quaedackers.

Projecten groepen 1, 1/2a, 1/2b.

Beste ouders/verzorgers,
Komende periode gaan de groepen 1, 2a en 2b zich bezig houden met het project Sinterklaas.

Info communicanten groep 4

Hierbij een overzicht van alle gezinsvieringen/activiteiten rond de Eerste heilige Communie

Aanmeldingsformulier Eerste Heilige communie

Uitnodiging ouderavond communie 2017

Met vriendelijke groet,
Pastoor W. van Dijck

 

Informatie over vervanging

Informatie over vervangingen en richtlijnen bij afwezigheid leerkracht

Beste ouders / verzorgers,Beste ouders / verzorgers,Graag informeren wij u proactief over vervangingen binnen MOVARE. Wat zijn onze richtlijnen m.b.t. een vervanging? Welke stappen zetten wij wanneer er nog geen vervanging beschikbaar is? En wat betekent het voor uw kind op een MOVARE-school wanneer er tijdelijk geen (vervangende)leerkracht beschikbaar is? Lees verder

Go to top