Zomerlezen met de VakantieBieb

Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen snel terug in hun leesontwikkeling. Daarom is blijven lezen ontzettend belangrijk en dat kan heel goed met dsc00204degratis VakantieBieb-app van de Bibliotheek. Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft……in de VakantieBieb-app vind je een leuk leespakket voor het hele gezin want naast jeugdboeken zijn er ook boeken voor volwassenen! Laat de vakantie dus maar beginnen. Download de VakantieBieb vanaf 1 juni op je tablet of mobiel. (eenmaal downloaden, dan ook in buitenland te gebruiken zonder data-kosten) Voor meer info:www.vakantiebieb.nl

----------------------------------------------------------------------------------

Aan alle ouders,

Allereerst de beste wensen voor 2015! Januari, de eerste maand van het jaar en….VOORLEESMAAND op Bs de Regenboog! Op maandag 26 januari willen we u uitnodigen om een boek voor te komen lezen aan een groepje kinderen. U kunt hiervoor een eigen boek gebruiken of een van school.

Tijden: 
Voorleessessie 1 van 9.00-9.30 uur. 
Voorleessessie 2 van 11.30-12.00 uur.

Het voorlezen vindt plaats op zowel de Bovenbouw als op de Onderbouw. We hopen natuurlijk op een grote opkomst zodat we samen de kracht van het voorlezen kunnen doorgeven! Let erop dat de kinderen ’s middags vrij hebben ivm studiemiddag! Leesgroet, De leerkrachten van Bs de Regenboog

Even invullen en inleveren bij de juf,  doorhalen wat niet van toepassing is! Inleveren vóór 20 januari 2015…

Dhr/Mevr…………………………………………………………………………………………………….

Vader/moeder/opa/oma/……………………van………………………………………………………….uit groep………..

komt op maandag 26 januari voorlezen bij voorleessessie 1 van 9.00-9.30 uur   en/ of  bij voorleessessie 2 van 11.30-12.00 uur.

Ik neem een eigen boek mee/    ik wil graag voorlezen uit een boek van school

 

------------------------------------------------------------------------------------------

UITSLAG ENQUÊTE SCHOOLREIS

Uit de enquête die wij begin van het schooljaar hebben gehouden blijkt dat u als ouder/verzorger voorstander bent van een schoolreis.

We hebben daarom een werkgroep samengesteld bestaande uit: Juffen Daniëlla, Denise, Phillis, Ans en meester Gerard. Zij zullen de schoolreis gaan voorbereiden.

Wij houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Ans Quaedackers

Enquête schoolreis 2014-2015

groep

Eens met schoolreis

Oneens

€ 25,- / € 30,- betalen

Niet betalen

Wel in 2 termijnen

Niet in 2 termijnen

1

21

1

21

1

1

21

2a

12

-

12

-

-

-

2b

12

1

12

1

4

8

3

22

1

23

-

10

13

4

23

2

23

2

6

19

5

25

1

25

1

6

19

6

15

1

15

1

2

13

Opmerkingen:

Groep 1. Wel aan de dure kant voor ouders die het niet zo breed hebben. Beter te begrijpen met uitleg wat er met het geld gedaan gaat worden.
Kosten? Ligt eraan welk attractiepark er gekozen wordt.
Jammer dat er niet meer dan 2 termijnen mogelijk zijn.
Kan toch ook al iets georganiseerd worden voor € 15,00.

Groep 2a.
- Moet elk jaar schoolreis plaatsvinden zoals op andere basisscholen.
- Op tijd laten weten wanneer schoolreis is.
- Einddatum van inleveren in brief vermelden.
- Met kinderen van 4/5 jaar naar attractiepark dan moet er al 1 op 1 begeleiding zijn, dus voor die kinderen is een speeltuin beter.

Groep 2b.
Met kinderen van 4/5 jaar naar attractiepark dan moet er al 1 op 1 begeleiding zijn, dus voor die kinderen is een speeltuin beter.

Groep 3.
- Vind het bedrag te hoog voor een schoolactiviteit zonder toegevoegde waarde, maar moet toch betalen anders benadeel ik mijn kind.
- Vorig jaar heeft groep 7 en 8 geen schoolreis gehad, dat vind ik een kwalijke zaak, ben het dus niet eens met de keuze groep 1 t/m 6
- Vind het aan de dure kant maar wil ze niks ontzeggen.
- Oneerlijk dat een gedeelte van de pot van de oudervereniging wel voor groep 8 is.
- Zo'n schoolreisje is niet belangrijk voor kinderen. Bij kinderen is de Valkenier net zo leuk en goed.

Groep 4.
- Bedrag te hoog.
- Bedrag te hoog voor ouders; alternatief: Steinerbos met vervoer door ouders.
- Iets organiseren bv wafelverkoop om kosten te minderen.
- Dippie Doe in Best kost maar € 10,- en is super gaaf voor kinderen tot en met groep 6.
- Kan ik het betalen in januari?
- Ligt eraan waar naar toe; voor Valkenier is dit te duur en voor de Efteling vind ik de kinderen t/m groep 6 te klein, dit is meer voor kinderen van groep 7 en 8.

Groep 5. 
- Super leuk!!!!!
- Vragen of ouders willen rijden.

Groep 6. Geen opmerkingen.

----------------------------------------------------------------------------

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van  groep 1 t/m 6.
Datum : nov. 2014.

Beste ouders,

Dit schooljaar willen wij graag met de groepen 1 t/m 6 op schoolreis gaan naar een leuk attractiepark. De schoolreis is een schoolactiviteit waarvan de organisatie altijd bij school ligt enniet bij de oudervereniging. Dit houdt in dat de bijdrage (rond €25 à €30) door u als ouder betaald wordt.

In deze tijd waarin  menigeen het financieel moeilijk heeft, is het misschien niet voor iedereen mogelijk om de bijdrage te betalen. Daarom willen wij u vragen om onderstaande strook in te vullen.

N.a.v. de antwoorden kunnen wij dan als school  besluiten of  de schoolreis wel of niet kan doorgaan. De strook kunt u inleveren bij de leerkracht van uw zoon/dochter.

Bedankt voor uw medewerking,
Met vriendelijke groet,
Ans Quaedackers.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondergetekende…………………………..ouder uit groep ……..

is het eens / oneens met de schoolreis

wilt de bijdrage  van  €25 à €30 wel/niet betalen.

betaalt graag in 2 termijnen   ja /nee

Opmerkingen :……………………

Handtekening,

………………..

----------------------------------------------------------------------------------------

Kinderoptocht Carnaval 2015

Zoals ieder jaar doen wij als school mee aan de kinderoptocht in Hoensbroek. Ook dit jaar zijn wij hopelijk weer met een grote groep van de partij. Houden jullie van gezelligheid, veel plezier voor zowel jong alsook iets ouder, aarzel dan niet om je in te schrijven met het hele gezin. Ouders zijn wel zelf verantwoordelijk voor de eigen kinderen, dit geldt ook voor ouders van wie de kinderen alleen meelopen.

Wil je meewerken aan de bouw van de carnavalswagen of heb je materialen (hout, verf etc.) die wij kunnen gebruiken voor de bouw van de wagen laat dit dan even weten. Op dinsdag 28 oktober a.s. is er om 20.00u een vergadering om over de bouw van de wagen te praten. Wil je meehelpen en mee vergaderen, stuur dan een mailtje naar: criekingen@home.nl.

Dit alles vergt natuurlijk een goede voorbereiding vooraf. De knutselavonden zullen plaatsvinden in de aula van de bovenbouw en wel op: maandag 19 en dinsdag 20 januari 2015 om 20.00u.

Deelname voor de kinderen van school is geheel gratis, de ouders betalen € 11,00 per persoon. Voor eventueel andere meelopende kinderen die niet op De Regenboog zitten, zijn de kosten € 5,00 per kind.

Bij deelname lever dan a.u.b. zo snel mogelijk de betaling en het aanmeldingsformulier in een gesloten envelop bij de juf in. Doch uiterlijk 31 oktober a.s.

Oudervereniging BS de Regenboog                                                     
Sandra van Criekingen T: 06-26873659
criekingen@home.nl

Deelname kinderoptocht 14 februari 2015

Naam : ________________________________________             Aantal kinderen : ___________

Telefoonnummer : ________________________________                      Aantal volwassenen : _________

Emailadres: ___________________________________________________________________

Deelname knutselavond (gelieve tenminste 1 datum te kiezen)

Maandag 19 januari 2015   -      ja / nee                              Dinsdag 20 januari 2015   -      ja / nee

Graag meten met zijwaarts gestrekte armen van pols tot pols. Houdt er wel rekening mee dat er nog een jas onder moet. Voor de lengte van bovenop schouder tot op de knie.

 

Breedte

Lengte

Hoofdomtrek

Confectiemaat

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       

6.

       

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Knutselavonden voor de kinderoptocht zijn op 

maandag 19 en dinsdag 20 januari 2015 
om 20.00u.

in de aula van de Bovenbouw.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1

----------------------------------------------------------------------------------------

In het kader van de Nationale Voorleesdagen, organiseren wij wederom een voorleesochtend waarop ouders, grootouders of oppas komen voorlezen om zo het belang van het voorlezen samen uit te dragen. En daar hebben we uw hulp bij nodig! Noteer daarom alvast maandag 26 januari in uw agenda. Verdere informatie volgt na de kerstvakantie!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Als wij konden toveren, het liefste aan een stuk,

Zouden alle mensen gezond zijn, iedereen had geluk

De wereld zou gespaard blijven van oorlog en zinloos geweld

Iedereen kon tevreden zijn en gelukkig, alleen dat telt

Helaas zijn wij maar mensen, maar wij hebben wel elkaar

In dat besef – zo hopen wij – wordt het een nieuw goed jaar!

 

Een gezellig Kerstfeest

en een

Gelukkig 2015!

 

Directie en Team

Basisschool “De Regenboog”

 

 

De school start weer op maandag 5 januari 2015 om 8.45 u.

------------------------------------------------------------------------------

Afscheid van "meneer" Jo.

Na acht jaar op onze school gewerkt te hebben, gaat "meneer"Jo met pre-pensioen.
De kinderen en de collega's zullen zijn aanwezigheid, humor en vrolijkheid gaan missen.

Jo, bedankt voor al die fijne jaren en we wensen je , samen met je vrouw Ria, nog fijne gezonde jaren toe!!

 

-----------------------------------------------------------------------------

Bestellen van de Sinterklaasfoto’s van de groepen 1 t/m 4.Tijdens het gezellige Sinterklaasfeest op vrijdag 5 dec j.l. van de groepen 1 t/m 4, heeft Dhr Robert Bruls foto’s gemaakt. Deze foto’s vindt u op onze schoolsite. Als u als ouder foto’s wilt nabestellen dan kunt u dit kenbaar maken via info@therightclick.nl Voor een afdruk van 13x 18 cm  betaalt u een vriendenprijs van € 0,50. Bekijk de foto's

----------------------------------------------------------------------------------

Aan onze opa’s en oma’s!

Het is weer bijna kerstmis; een tijd van veel gezelligheid!  Dit jaar willen we samen met onze opa’s en oma’s een kerstmiddagje houden. En wel op dinsdagmiddag 16 december van 14.30-15.30 uur in groep 3 en 4. De kinderen zingen kerstliedjes, lezen gedichten en samen maken we een kerstknutsel! We hopen natuurlijk op heel veel gezelligheid samen met al onze opa’s en oma’s!

Warme kerstgroetjes, Juf Phillis juf Rachel

-----------------------------------------------------------------------------------

KERST-DOEMORGEN ONDERBOUW OP WOENSDAG 17 DECEMBER. A.S

Deze ochtend zullen we klassendoorbrekend werken, d.w.z  er zijn groepen gevormd van groep 1, 2a, 2b en 3. Elke klas heeft een aktiviteit bedacht rondom kerstmis, creatieve en kunstzinnige aktiviteiten! We laten dan ook de tassen thuis, op school krijgen we drinken en eten! Bij deze ochtend willen wij ook ouders uitnodigen te helpen. In de hal bij de groepen 1 en 2 hangen lijsten met daarop de aktiviteiten waarbij hulp nodig is. U kunt dan zelf uw naam op een lijst schrijven.Zonder uw hulp zijn sommige aktiviteiten niet mogelijk, dus kom inschrijven!!

Verder moeten alle kinderen het volgende meenemen:

 • 1 glazen potje (schoongemaakt, zonder etiket maar met deksel graag!)
 • kerstdoemorgengeld: eigen bijdrage van 50 eurocent per kind

We verheugen ons op een sfeervolle ochtend! Kerstgroetjes van de jufs van de onderbouw

--------------------------------------

Plak de munt op dit briefje en geef voor 15 december 2014 terug aan je juf.

KERSTDOEMORGENGELD van:…………………………………………………………….

Bedankt!!!

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Taalstimulering

Ook bij de taalstimulering is het volop Sinterklaas.
Heel veel woorden die bij het thema Sint en Piet horen, komen aan bod.

1
2
3

 

----------------------------------------------------------------------------------------

4 december 2014:

Strooipietje bezoekt BS De Regenboog

 

Evenals vorig jaar stuurde Sint een Piet om te kijken of de kinderen wel echt zo goed hun best deden.
Sint wilde dit weten voordat hij de school zou bezoeken.

----------------------------------------------------------------------------------

Hoensbroek, 1 december 2014

Aan de Ouders / Verzorgers van de kinderen van de groepen 1 t/m 4 .

 

Beste Ouders / Verzorgers,

 

Op vrijdag 5 december komt de Sint met zijn Pieten onze school bezoeken in het Gemeenschapshuis. De kinderen zijn volop bezig  met de voorbereiding van dit gezellige feest. Ook dit jaar willen wij u uitnodigen en daarbij het volgende mededelen/vragen.

 • Vrijdagochtend 5 december komen de kinderen gewoon om 8.45 uur naar school.
 • Eten en drinken laten we dan thuis.
 • Ook sjaals en mutsen worden thuis gelaten.
 • U bent als ouder vanaf 10.30 uur van harte welkom in het Gemeenschapshuis. ( i.v.m. het feest van de groepen 5 t/m 8 kunnen we u niet eerder binnen laten: dus kom niet te vroeg dat voorkomt teleurstellingen.)
 • Bij binnenkomst hopen wij een vrijwillige bijdrage van u te ontvangen.
 • Wij willen U vragen absoluut niet te roken. l
 • Op verzoek van de brandweer mogen geen jassen gedragen worden in de zaal. Een dringend verzoek om de jassen in de garderobe te hangen!!
 • Ook staat de koffie weer klaar tegen een kleine vergoeding van €1
 • Het feest van de groepen 1 t/m 4 zal rond 12.00 uur afgelopen zijn en de kinderen mogen mee naar huis als ze het cadeautje in de klas gehaald hebben.

’s Middags hebben de groepen 1 t/m 4 schoolvrij!! Samen met U hopen wij te kunnen genieten van dit geweldige feest.Bij het feest hoort natuurlijk “toneel- kleding” en daarom vragen wij u om uw kind s.v.p als volgt te kleden:

Groep 1:         meisjes: rokje / jurk jongens: broek / overhemd / mouwloos vestje in de kleuren rood – wit – blauw. Een Pietenmuts mag.
Groep 2a:       Pietenpakjes; wanneer u geen pietenpakje heeft, een spijkerbroek blouse, kniekousen  hesje en baret
Groep 2b:       Pietenpakjes 
Groep 3:         stoere kleding: zonnebril, sweetbandjes, sportkleding, stoer kapsel
Groep 4:         zonnebril – coole bril, jongens een pet op het hoofd en een witte trui of wit t-shirt

 

Bedankt voor Uw medewerking en tot vrijdag 5 december!

De Jufs

--------------------------------------------------------------------------------------------

Open dag Brede school Mariarade

Click op de foto voor de slideshow

foto-1

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

Voorleeswedstrijd.

 

Vrijdag 17 oktober vond als afsluiting van de boekenweek de Voorleeswedstrijd plaats!!
Het was een sfeervolle middag waarin goed werd voorgelezen en eigen gedichten werden voorgedragen!

 

De winnaar van 2014 is geworden:

 

Alyssa Starmans

 

Zij zal de school vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd in het Glaspaleis.

 

Alyssa, proficiat en succes!!

-------------------------------------------------------------------------------

Prijswinnaar Fototocht 10 oktober 2014

 

Op vrijdag 17 oktober ontving Mirthe de Bruin de 1e prijs van de "Fototocht" van de Open Dag!!

 

Mirthe, Proficiat!!!------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

start

 

 

 

60-tigste Kinderboekenweek

Wow, wat een feest!  We zijn allemaal samen gekomen op het schoolplein om de 60ste Kinderboekenweek te openen! En hoe kun je een Kinderboekenweek met het thema “FEEST!" nou beter openen dan met z’n allen het Kinderen voor Kinderen lied te zingen en erop te dansen?!

- Waar is dat feest dan? Hier, hier, hier!-

En met het in ontvangst nemen van een traktatie voor iedere klas, is de Kinderboekenweek 2014 op onze school officieel geopend.

We gaan er één groot boekenfeest van maken; lezen is namelijk altijd een feest!

Aanmelding  4- jarige leerlingen.

Heeft u belangstelling in onze school en wilt u meer informatie en/of inschrijven dan kunt telefonisch contact opnemen ( 045-5214397) en een afspraak  maken voor 15.30u  of 16.30u op de volgende data:

 • donderdag  30-08 , 20-09, 08-11- 2018
 • donderdag  17-01 en 16-05-2019

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunt u uw zoon/dochter inschrijven. I.v.m. de warme overdracht van peuterspeelzaal en/of voorschoolse opvang en bij zorgleerlingen minstens een half jaar van te voren zodat we de onderwijsbehoefte voor uw kind goed kunnen voorbereiden.

AVG Wet

Beste ouders/verzorgers,

Vrijdag 25 mei gaat de AVG-wet in ( Algemene Verordening Gegevensbescherming: privacy-regelgeving).Dit betekent dat er geen foto's meer gemaakt mogen worden in de klassen of bij schoolactiviteiten door u als ouder/verzorger. Wel mag u foto's maken van uw eigen zoon/dochter, echter wij zijn wel genoodzaakt dit te controleren.Houden wij als school ons niet aan de regelgeving dan krijgen we te maken met hoge boetes... Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Ans Quaedackers.

Projecten groepen 1, 1/2a, 1/2b.

Beste ouders/verzorgers,
Komende periode gaan de groepen 1, 2a en 2b zich bezig houden met het project Sinterklaas.

Info communicanten groep 4

Hierbij een overzicht van alle gezinsvieringen/activiteiten rond de Eerste heilige Communie

Aanmeldingsformulier Eerste Heilige communie

Uitnodiging ouderavond communie 2017

Met vriendelijke groet,
Pastoor W. van Dijck

 

Informatie over vervanging

Informatie over vervangingen en richtlijnen bij afwezigheid leerkracht

Beste ouders / verzorgers,Beste ouders / verzorgers,Graag informeren wij u proactief over vervangingen binnen MOVARE. Wat zijn onze richtlijnen m.b.t. een vervanging? Welke stappen zetten wij wanneer er nog geen vervanging beschikbaar is? En wat betekent het voor uw kind op een MOVARE-school wanneer er tijdelijk geen (vervangende)leerkracht beschikbaar is? Lees verder

Go to top