--------------------------------------------------------------------------

Wij wensen iedereen een fijne, ontspannen en zonnige vakantie toe! Maandag 28 augustus gaan wij weer uitgerust beginnen en staan de deuren dus weer open.

Vakantie

--------------------------------------------------------------------

Nog twee dagen en dan zeggen de kinderen van groep 8 ons gedag. Wij wensen jullie een mooie toekomst en heel veel succes op jullie nieuwe school!

Groep 8

--------------------------------------------------------------------------

Deze kanjers hebben dit jaar in de Kindercommissie hun klas vertegenwoordigd en meegedacht om allerlei zaken mbt school te verbeteren.
Dank jullie wel! Daarom een welverdiend certificaat!

file

-------------------------------------------------------------------

Naamloos 09

Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen snel terug in hun leesontwikkeling. Daarom is blijven lezen ontzettend belangrijk en dat kan heel goed met de gratis VakantieBieb-app van de Bibliotheek.
Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft……in de VakantieBieb-app vind je een leuk leespakket voor het hele gezin want naast jeugdboeken zijn er ook boeken voor volwassenen! Laat de vakantie dus maar beginnen. Download de VakantieBieb vanaf 1 juni op je tablet of mobiel. (eenmaal downloaden, dan ook in buitenland te gebruiken zonder data-kosten) Voor meer info:www.vakantiebieb.nl

----------------------------------------------------------------------

   AVONDVIERDAAGSE DE REGENBOOG 2017             

 

Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van BS De Regenboog.

Ook dit jaar willen wij als oudervereniging samen met  zoveel mogelijk leerlingen en oudersAvond4daagse logo zonder jaartal
van basisschool de Regenboog meelopen met de avondvierdaagse (de 5 km route).
Deze vindt dit jaar plaats van dinsdag 13 juni 2017 t/m vrijdag 16 juni 2017

Wij willen u dringend vragen om toch vooral zelf met uw kind(eren) mee te lopen.

Indien u besluit uw kind(eren) alleen te laten meelopen dan is dit uw eigen keuze en niet de verantwoordelijkheid van de oudervereniging of van school.

Het is vanzelfsprekend dat er tijdens het wandelen respect getoond wordt voor de natuur en andermans eigendommen. Daarnaast is het i.v.m. de drukte en grootte van de groep raadzaam om geen huisdieren mee te nemen.

Om de groepsinschrijving tijdig te kunnen verwerken kunt u zich tot uiterlijk donderdag 1 juni 2017 aanmelden, de kosten zijn € 3,50 per persoon.

Wij verzamelen iedere avond op de speelplaats van de onderbouw. Om het vertrek vlot te laten verlopen, vragen wij iedereen zich bij aankomst op de speelplaats even te melden.

N.B.: Net zoals vorig jaar worden de medailles meteen bij terugkomst uitgedeeld bij het pad
naar de onderbouw bij het gemeenschapshuis.

dinsdag 13 juni 2017:             verzamelen om 18.15 uur      vertrekken om 18.30 uur

woensdag 14 juni 2017:         verzamelen om 18.15 uur      vertrekken om 18.30 uur

donderdag 15 juni 2015:        verzamelen om 18.15 uur      vertrekken om 18.30 uur

vrijdag 16 juni 2016:               verzamelen om 18.30 uur      vertrekken om 18.45 uur

De oudervereniging organiseert het meelopen in groepsverband, maar het meelopen gebeurt
op eigen risico en verantwoording.

Het ingevulde formulier met het inschrijfgeld (€ 3,50 p.p.) dient u uiterlijk 1 juni a.s. in te leveren in een gesloten enveloppe op school bij de leerkracht.

Bij voorbaat dank de Oudervereniging.

Naam:

………………………..……………………….. Ik loop mee voor de…..…. keer.  Kind   J / N (aankruisen a.u.b.)

…………………………..…………………….. Ik loop mee voor de..……. keer.  Kind   J / N (aankruisen a.u.b.)

………………………………..……………….. Ik loop mee voor de…..…. keer.  Kind   J / N (aankruisen a.u.b.)

……………………………………..………….. Ik loop mee voor de…..…. keer.  Kind   J / N (aankruisen a.u.b.)

……………………………..………………….. Ik loop mee voor de…..…. keer.  Kind   J / N (aankruisen a.u.b.)

……………………………..……………….…. Ik loop mee voor de…..…. keer.  Kind   J / N (aankruisen a.u.b.)

……………………………..………………….. Ik loop mee voor de…..…. keer.  Kind   J / N (aankruisen a.u.b.)

……………………………..……………….…. Ik loop mee voor de…..…. keer.  Kind   J / N (aankruisen a.u.b.)

 

-----------------------------------------------------------------------

21 mei 2017.

Proficiat communicanten en jullie ouders!

Wat hebben ze het goed gedaan en mooi weer als beloning gekregen!

17 05 21a 1e Com 24 05 21b 1e Com

-----------------------------------------------------------------------------------------

Het is bijna zover!

Onze schoolreis op 1 juni 2017!!

naar Valdeludo
en
Efteling

Het is bijna zover!

Onze schoolreis op 1 juni 2017!!

De vertrek- en (geschatte)aankomsttijden:

Groep 1,2,3,4:

Om 8.30uur worden de kinderen verwacht in hun eigen klas. (ivm absenties en naambandje die de kinderen krijgen.)

We vertrekken daarna samen naar de kerk Mariarade, waar we rond 9.00uur vertrekken.

Naamschoolreisje.jpgDe kinderen zullen rond 15.30uur weer terugkomen (ophalen bij de kerk, Mariarade.)

Wat moeten de kinderen meenemen naar Valdeludo: 

 • Goede schoenen (geen slippers)
 • Eten en drinken: denk bij warm weer aan voldoende drinken, iets te snoepen (maar niet teveel), boterhammen/broodjes.
 • Zonnebrandcrème.
 • Geen geld!!
 • Reservekleding: onderbroek, broek, sokken, t-shirt.
 • Eventuele medicatie: hierbij altijd van tevoren de leerkracht inlichten!!
 • En natuurlijk goede zin

De vertrek- en (geschatte)aankomsttijden:

 

Groep 5,6,7:

Om 8.15uur worden de kinderen verwacht in hun eigen klas (ivm absenties).

NaamschoolreisWe vertrekken daarna samen naar de kerk Mariarade, waar we rond 8.30uur vertrekken.

De kinderen zullen rond 18.30uur weer terugkomen (ophalen bij de kerk, Mariarade.)

 

Wat moeten de kinderen meenemen naar de Efteling: 

 • Goede schoenen (geen slippers)
 • Eten en drinken: denk bij warm weer aan voldoende drinken, iets te snoepen (maar niet teveel), boterhammen/broodjes.
 • Zonnebrandcrème.
 • Reservekleding: onderbroek, broek, sokken, t-shirt
 • Eventuele medicatie: hierbij altijd van tevoren de leerkracht inlichten!!
 • Eventueel een beetje geld voor bv. een ijsje (max. €5,-)
 • En natuurlijk goede zin.

-------------------------------------------------------------------------

brief 1                                     brief 2                                       brief 3                                                                                                                                      Hoensbroek, maart 2017

Betreft: Uitstap naar Irrland voor het minderbedeelde schoolkind: ‘Ieder kind telt mee’

Beste ouders van kinderen van groep 3 t/m 8,

Door een gift van de Rotary Hoensbroek en De Militaire en Hospitaal Orde van Sint Lazarus van Jeruzalem heeft de parochiefederatie Hoensbroek de mogelijkheid gekregen om een uitstap naar het amusement park Irrland bij Kevelaer te organiseren. In samenspraak met de scholen wordt deze brief verspreid. Deze gratis uitstap is bedoeld voor kinderen van groep 3 tot en met 8 van de scholen die vallen binnen de parochies Hoensbroek en voor wie normaler wijze een vakantie of uitstap door financiële of andere redenen niet of nauwelijks mogelijk is. De uitstap zal plaatsvinden in de voorjaarsvakantie en wel op Bevrijdingsdag vrijdag 5 mei.

Met twee bussen zullen we vertrekken vanaf de markt in Hoensbroek. Voor een lunch en overige versnaperingen wordt gezorgd. Zoals gezegd wordt dit alles gratis aangeboden dank zij de bovengenoemde verenigingen, die zich onder andere ruimhartig inzetten om minderbedeelde kinderen te ondersteunen. Na opgave ontvangt u van te voren nog verdere praktische informatie. Daar er in de bus in totaliteit honderd zitplaatsen zijn, kunnen er maximaal 85 kinderen mee naast de begeleiding. Vanuit de parochie zullen er een aantal begeleiders meegaan, maar daarnaast hebben we een aantal ouders nodig die deze dag een groepje kinderen wil begeleiden. Dus naast de kinderen kunnen ook ouders zich hiervoor opgeven.

Wie zich het eerst meldt staat bovenaan op de lijst. Helaas kunnen we niet meer meenemen dan het genoemde aantal en zullen kinderen die zich later opgeven eventueel teleurgesteld kunnen worden. We vertrouwen erop dat u zelf kunt inschatten of u onder de bovengenoemde groep valt.

U kunt uw kind (en eventueel uzelf als begeleider) opgeven door het strookje in te vullen en in te leveren op de pastorie Hoofdstraat 83  6432 GA Hoensbroek. Gemakkelijker is het om onderstaande gegevens te mailen naar: iederkindteltmee@gmail.com  Opgave kan (wanneer het nog niet vol is) tot 15 april.Mochten de bussen vol zijn, dan proberen we u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Met vriendelijke groet, 
Pastoor W. van Dijck
Tel: 045 - 88 84 224

----------------------------------------------------------------------------

Pasen Plaatjes

Op Goede Vrijdag hebben alle kinderen om 12.00u vrij!!

                     Wij wensen u fijne Paasdagen !!

Tot dinsdag na Pasen.

---------------------------------------------------------------------------

Voor iedereen een boek! Vanaf 7 april ligt dit geweldige prentenboek voor maar €2,- in de boekwinkel! Dus roepen we met z'n allen: "Ik wil een prentenboek!

17 03 20 prentenboek

--------------------------------------------------------------------

 KIJKMIDDAG

Op donderdag 23 maart a.s. nodigen wij u van harte uit op de Onderbouw van 14.30u tot 15.00u om een kijkje te komen nemen in de groep van uw kind.

Op donderdag 30 maart a.s. ben u van harte uitgenodigd voor de kijkmiddag op de Bovenbouw eveneens van 14.30u tot 15.00u.

Hartelijke groet kinderen en leerkrachten.

------------------------------------------------------------------------------

 Teun winnaar van de kwartfinale van de Voorleeswedstrijd 2017.

Van harte gefeliciteerd!!!
Wij wensen Teun heel veel succes in de volgende ronde!!

20170209 125756

 

--------------------------------------------------------------------------------------

De Flexwet in het onderwijs.

Aan alle ouders van de Zuid Limburgse Scholen

Voor  (speciaal) basisonderwijs, speciaal onderwijs en Voortgezet speciaal onderwijs.

Betreft:
Informatie over de gevolgen voor uw kind als de Wet Werk en Zekerheid (WWZ of flexwet) wordt ingevoerd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zuid-Limburg, 22 maart 2016

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Waarschijnlijk heeft u uit het nieuws vernomen dat de Tweede Kamer heeft gesproken over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), ook wel flexwet genoemd. Deze wet is voor het basisonderwijs reeds ingegaan op 1 juli 2015, maar de gevolgen ervan zullen vanaf 1 juli a.s. pas echt merkbaar gaan worden. De besturen van de Zuid Limburgse scholen maken zich hier grote zorgen over en vragen u om hulp. Waarom, zult u zich afvragen. In deze brief willen we dat uitleggen.

De flexwet geldt voor alle beroepssectoren en is in principe bedoeld om meer mensen aan een vast contract te helpen. Op zich dus een goed doel, maar wat betekent dit in de praktijk voor de scholen, de vervangers en uw kind(eren)?

Wat betekent de flexwet voor de school?

De flexwet bepaalt dat een schoolbestuur een leerkracht niet meer dan drie keer een tijdelijke benoeming mag geven om te vervangen. Doet een bestuur dat toch, zonder een onderbreking van 6 maanden, dan moet het personeelslid een vast contract krijgen. Een tijdelijke benoeming mag ook niet langer dan 2 jaar duren.

Meer mensen een vast contract geven is op dit moment voor scholen heel erg risicovol, omdat in Zuid Limburg het aantal kinderen nog steeds daalt. Minder kinderen op een school betekent ook minder geld en dus minder werkgelegenheid. Circa 85% van de kosten binnen het primair onderwijs bestaat immers uit personeelskosten. Als er medewerkers met een vast contract ontslagen moeten worden, schrijft de wet tevens voor dat een zogenaamde transitievergoeding betaald moet worden. Dit bedrag wordt niet door het ministerie vergoed en moeten scholen dus uit hun eigen middelen betalen. Het geld dat we hieraan moeten besteden kan niet ingezet worden voor het onderwijs aan uw kind. Grotere klassen kunnen dan opnieuw het gevolg zijn.

Wat betekent de flexwet voor de vervangers?

Vervangers geven bij kortere vervangingen terecht aan dat ze wachten op een vervanging die langer duurt. Drie keer een dag vervangen voor een collega die ziek is, verlof heeft of een studiedag volgt, betekent dat die vervanger een half jaar niet meer kan vervangen binnen alle scholen van dat bestuur.

De kosten van het inhuren, via bijvoorbeeld uitzendbureaus, zijn zo hoog dat dit ook geen oplossing is. Dit betekent ook dat jonge leerkrachten onnodig thuis zitten en een uitkering genieten, terwijl ze middels een tijdelijke of vervangingsaanstelling aan het werk hadden kunnen zijn.

Samengevat: de flexwet leidt tot hogere kosten en het steeds moeilijker vinden van vervangers.

Wat betekent dit voor de leerkrachten met een vast contract?

De collega’s willen vooral ervoor zorgen dat het onderwijs door kan gaan. Als er geen vervanger is worden de klassen vaak verdeeld over andere groepen. Dit betekent een stevige werkverzwaring.

Daarnaast melden de collega’s zich vaak niet of te laat ziek. Ze willen anderen niet belasten en zorgen dat de kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen. Gevolg: te lang doorgaan met vaak als resultaat veel langer verzuim. Indien besturen tenslotte toch meer mensen een vaste aanstelling geven, kan dit ertoe leiden dat op termijn bij een verdere krimp ook vaste medewerkers hun baan verliezen. De benodigde flexibiliteit binnen het personeelsbestand wordt door deze wet belemmerd.

Wat betekent de flexwet voor uw kind?

Als de juf of meester van uw kind ziek wordt of om een andere reden afwezig is en vervangen moet worden, zal de school er alles aan doen om het onderwijs voor uw kind te waarborgen. Kortdurende vervanging van leerkrachten wordt aanzienlijk moeilijker door de flexwet. Verdelen over andere groepen leidt tot kwaliteitsverlies. Slechter onderwijs voor uw kind dus.

De kans dat we klassen geen onderwijs kunnen geven wordt door de flexwet groter. Anders gezegd: de kans dat kinderen niet naar school kunnen komen bij kortdurende afwezigheid van hun meester of juf sluiten we na 1 juli 2016 zeker niet uit.

Willen we dit?

Nee dus. De flexwet is niet in het belang van de besturen, de scholen, de vervangers, de leerkrachten, de kinderen en niet in het belang van u. We hebben daarom een protest georganiseerd. Daar hebben we u heel hard bij nodig. Alle acties van bestuurders en de sectororganisatie PO Raad zijn tot op heden niet belangrijk genoeg geweest voor onze minister. Wij blijven het proberen, maar de hulp van een grote groep ouders en leerkrachten is zeer welkom.

Daarom vragen wij u om de bijlage van deze brief te ondertekenen en te sturen naar alle politici waarvan u de emailadressen in de bijlage vindt. Als het om welke reden dan ook niet lukt, vraag dan hulp op de school van uw kind(eren).

De onderstaande bestuurders hopen op een grote golf van brieven. Wij gaan daarna zelf naar Den Haag of nodigen de genoemde politici in Zuid Limburg uit. We zullen hen dan uitleggen en laten zien wat de gevolgen van de flexwet zijn.

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw ondersteuning.

Met vriendelijke groet,

Theo Van Mulken                                 Peter Lemmens                        Peter Groos

Dave Huntjens                                     Yvon Prince                              Johan Linckens

Stichting MosaLira                               Stichting Kindante                    Stichting Kom Leren.

Joan van Zomeren                               Kiki Huijnen                                Andy Cobben

Bert Nelissen                                       Ryszard Kruszel                                  

Stichting Innovo.                                  Stichting Movare                        Stichting Triade

Betreft:

Protest tegen de weigering van minister Asscher om

de flexwet voor het primair onderwijs aan te passen.

Maart, 2016

Geachte mevrouw, meneer,

Het bestuur van de basisschool van mijn kind(eren) heeft mij geïnformeerd over de gevolgen van de invoering van de flexwet. Deze zijn zo groot dat ik ervan overtuigd ben dat de flexwet praktisch zeer verkeerd uitpakt voor het onderwijs aan mijn kind(eren).

Daarom richt ik mij tot u, vertegenwoordiger van ons allemaal in de Tweede Kamer. De minister is blijkbaar niet bereid te luisteren naar de bezwaren c.q. argumenten en de wet aan te passen. Ik vraag u daarom uw invloed te gebruiken. Deze wet moet echt aangepast worden, zodat de bijzondere sector “primair basisonderwijs” en mijn kind(eren) geen negatieve gevolgen gaan ondervinden van dit beleid en deze wet.

Ik dank u bij voorbaat voor de genomen moeite.

Met vriendelijke groet,

……………………………..         (Naam)

……………………………..         (Handtekening)

…………………………….                      (eventueel: contactgegevens)

l.bontes@tweedekamer.nl
s.buma@tweedekamer.nl
j.houwers@tweedekamer.nl
j.klaver@tweedekamer.nl
n.klein@tweedekamer.nl
h.krol@tweedekamer.nl
t.kuzu@tweedekamer.nl
a.pechtold@tweedekamer.nl
emileroemer@sp.nl
d.samson@tweedekamer.nl
g.segers@tweedekamer.nl
c.vdstaaij@tweedekamer.nl
marianne.thieme@tweedekamer.nl
r.vvliet@tweedekamer.nl
g.wilders@tweedekamer.nl
h.zijlstra@tweedekamer.nl
jvdijk@sp.nl
tsiderius@sp.nl 

--------------------------------------------------------

 

 

 

 

gebrook

 

--------------------------------------------------------------------------------

Kinderoptocht Carnaval 2017

 Zoals ieder jaar lopen wij ook dit jaar weer mee met de kinderoptocht in Hoensbroek. Hopelijk zijn we weer met een grote groep van de partij.  Houden jullie van gezelligheid, veel plezier voor zowel jong alsook iets ouder, aarzel dan niet om je in te schrijven met het hele gezin. Wil je meewerken aan de bouw van de carnavalswagen of heb je materialen (hout, verf etc.) die wij kunnen gebruiken voor de bouw van de wagen laat dit dan a.u.b. even weten. Lees verder

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieve kinderen , ouders en verzorgers, 
Wij hebben ons als BS De Regenboog vele jaren lang ingezet voor Aktie Schoenmaatje,dozen speelgoed en geld verzameld voor kinderen in arme landen of oorlogsgebieden. Wij vinden het tijd voor iets nieuws….   De werkgroep is druk bezig met leuke plannen  en jullie horen daar zo snel mogelijk in het nieuwe jaar meer over. Alles wat we gaan doen is in ieder geval voor de kinderen van De Regenboog!  Nog even afwachten dus…..

Team Bs De Regenboog

 --------------------------------------------------------------------------------

Naamloos 01POWERED BY YOUR BOEKHANDEL

Geef Mij Maar Een Boek is een initiatief van de landelijke boekhandels. Maak kennis met de kroonjuwelen van de Nederlandse jeugdliteratuur en kom naar je boekhandel! Ieder jaar kiest de boekhandel een nieuw boek. Scholen en bibliotheken zijn uitgenodigd samen met de boekhandel aan de actie mee te doen. Kijk verder

 

--------------------------------------------------------------------------

 "Vandaag was het startschot voor de Nationale Voorleesdagen en uiteraard deed De Regenboog hieraan mee! En wat een feest....overal in alle hoeken en plekjes zaten voorleesouders en voorleesgrootouders met een groepje kinderen om hen heen. Een groot dank-u-wel hiervoor; door jullie was deze ochtend mogelijk!"

 -------------------------------------------------------------------------

Aan alle ouders,

Allereerst de beste wensen voor 2017!

Januari, de eerste maand van het jaar èn de maand waarin de nationale voorleesdagen vallen.

voorleesdagen

Zoals inmiddels traditie op Bs De Regenboog, willen wij u uitnodigen om op

Woensdag 25 januari  te komen voorlezen aan een groepje kinderen.

U kunt hiervoor een eigen boek gebruiken of een van school.

Tijden:

Voorleessessie 1 van 8.45-9.15 uur.

Voorleessessie 2 van 12.00-12.30 uur.

-----------------------------------------------------------------

team

Ons leven zou muziek zijn

Als we op elk moment

De juiste tonen zouden vinden

Dat 2017 een jaar mag zijn

waar veel muziek in zit.

Fijne feestdagen

Wenst u

Het team van BS De Regenboog

kids

We wensen iedereen een fijne vakantie en zien jullie weer graag op maandag 9 januari 2017 om 8.25 uur.

Kerstdiner: wat een gezellige geslaagde avond !!

 Naam kerst 1

Vrijdagavond  16 december werden de kinderen op de onderbouw ontvangen door de Kerstman die iedere groep bezocht met een traktatie!! Op de bovenbouw speelde  een afvaardiging van harmonie  ST Caecilia Hoensbroek diverse kerstliederen en brachten ieder in kerstsfeer!! Vervolgens gingen de kinderen naar de sfeervolle klassen waar ze getrakteerd werden op een

driegangen menu :

Voorgerecht: allerlei verse groenten en fruit, Stokbrood met kruidenboter

Hoofdgerecht: frieten met diverse snacks en frisdrank

Nagerecht: ijs met slagroom en een kerstkransje

De kinderen hebben volop genoten. Dit diner is mogelijk gemaakt door de goede voorbereiding en organisatie  van de oudervereniging en 

Naam kerst 2

voor sponsoring van:

 • Hagedoren, De Echter Bakker
 • Plus, Danny Rosenboom
 • Groente- en Fruitspecialist. Luc Ruiter & Zn
 • Chapeau Catering, Jeroen en Kim

Aan ieder die deze avond tot een succes hebben gemaakt: Hartelijk dank voor jullie geweldige inzet!!

GEEN  FORMULIEREN  INLEVEREN  OP  SCHOOL !!!
Aanmelden

Abdijcross

GEEN  FORMULIEREN  INLEVEREN  OP  SCHOOL !! Voor inschrijfformulieren klik op de foto
Inschrijf formulieren  MOVARE Abdij-kidscrossen E t/m C en Rabobank scholierenloop B
Voor de MOVARE Abdij-kidscrossen E t/m C en de Rabobank scholierenloop B is inschrijven mogelijk bij Leon Jeurissen, Richerstraat 6, 6461 VR Kerkrade, tel. 045-5463856 of Arno Deckers, Onze Lieve Vrouwestraat 141, 6461 BP Kerkrade, tel. 045-5454572 . Verschuldigde inschrijfgelden kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL23 RABO 0168408325 (BIC: RABONL2U) t.n.v. AV Achilles-Top te Kerkrade.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  Flyer kerstdiner

-----------------------------------------------------------

Wij wensen iedereen een fijn Sinterklaas weekend!!!!

16 12 02a 16 12 02b

----------------------------------------------------------------- 

Strooipiet bezoekt BS De Regenboog.

16 11 29 strooipiet

----------------------------------------------------------------------------                    

Hoensbroek,  25 november 2016                                                               

Beste Ouders / Verzorgers van de leerlingen van groep 1 t/m 4,         

Op vrijdagmorgen 2 december komt de Sint met zijn Pieten onze school weer bezoeken in het Gemeenschapshuis.

Daarvoor zijn we dan ook drukdoende met de voorbereiding van dit gezellige feest.

Ook dit jaar willen wij u het volgende mededelen c.q. vragen.

         * Vrijdagochtend  2  december komen de kinderen gewoon om  8.30 uur naar school

              (de bel gaat 8.25 uur)

         * Sjaals, mutsen en handschoenen worden thuis gelaten.

         * U bent als ouder vanaf 10.30 uur van harte welkom in het Gemeenschapshuis.

            Het is verplicht jassen op te hangen in de garderobe (regelgeving v.d. brandweer)

             De garderobe is uiteraard gratis.           

         * Bij binnenkomst hopen wij een vrijwillige bijdrage van u te ontvangen.

         * Er mag niet gerookt worden.

         * Ook de koffie staat weer klaar waarvoor een kleine vergoeding wordt gevraagd.

Het feest van de groepen 1 t/m 4 zal ongeveer 12.00 u afgelopen zijn (na afloop gaan

    ze eerst (heel kort) terug naar de klas.

         * ‘s Middags hebben de kinderen (gr. 1 t/m 4) vrij zoals vermeld staat op het Jaaroverzicht.

Bij ieder optreden hoort ook speciale “optreed-kleding”.  

Als het kind de rol van Pietje moet spelen, wordt dit apart aangegeven. Dus niet als Piet verkleed komen, maar zoveel mogelijk in de kleur en kleding zoals gevraagd wordt.

groep 1:  meisjes; gekleurd rokje en truitje

                jongens: kleding in leuke kleuren

                (wij beelden ‘taartjes’ uit, de muts hebben we in de klas gemaakt)

groep 2a: Witte trui of blouse en blauwe broek of rok.

               Wie een bakkersmuts heeft mag deze meenemen; anders maken we er een op school.

groep 2b: zwart en witte kleding en een zonnebril

groep 3:  Zonnebril, witte trui of blouse, schort of theedoek om

groep 4: meisjes: prinsessen kleding (jurk, rokje, kroontje etc)
              jongens: spijkerbroek, wit shirt/blouse, short, koksmuts of pietenmuts

                     

Bedankt voor Uw medewerking en tot vrijdag 2 december!                                            

                                    De Jufs

                                                                      


HERINNERING

Beste ouders / verzorgers, Graag herinneren wij u eraan dat bij de kwartiertjesgesprekken op maandag 28 en dinsdag 29 november a.s. zowel op de onderbouw als op de bovenbouw de schoolfoto’s te koop aangeboden worden. De kosten voor het complete pakket zijn € 8,50 en bij afname van twee pakketten krijgt u de broer / zus foto gratis. De broer / zus foto kunt u op de bovenbouw kopen. Een los vel foto´s kost € 4,00.

De oudervereniging    

------------------------------------------------------------------

De schoolfoto

Beste ouders/verzorgers,
Uiteraard worden er ook dit jaar weer schoolfoto´s gemaakt. De fotograaf komt daarom op donderdag 10 november a.s. naar onze school. Het doel is op een leuke en relaxte manier foto’s te maken van de kinderen die op dat moment bij ons op school zitten. Ook dit jaar worden er weer diverse mooie foto´s gemaakt. U kunt zelf bepalen welke kledingkeuze u voor uw kind maakt, maar felle kleuren geven altijd een heel mooi resultaat op de foto´s. De foto’s zullen bij de kwartiertjes gesprekken op 28 en 29 november a.s. te koop worden aangeboden.

De oudervereniging      

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------

SportXperience 2016

 

----------------------------------------------------------------------------

St Maartentocht!!

Noteer vast in uw agenda: donderdag 10 nov. om 18.30u

                                       St Maartentocht

voor alle kinderen van de kinderopvang ,de Peuterspeelzaal en BS De Regenboog!

Direct na de herfstvakantie ontvangt u meer informatie.

--------------------------------------------------------------------------- 

Boekenweek op school!

Omslagfoto

Dinsdag 18 oktober a.s. is er weer de jaarlijkse boekenmarkt op school van boekhandel Krings. In de middag krijgen de kinderen de mogelijkheid om boeken te kopen. Ouders zijn in de middag uiteraard ook welkom. 

 -------------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

poster kangoeroeklup2Korfballen bij de Kangoeroes van Mariarade.Korfbalverenging Mariarade zoekt jongens en meisjes tussen 3 en 6 jaar die het leuk vinden om lekker te spelen en ravotten met ballen, hoepels en korven. Dit kan namelijk bij de kangoeroes van Mariarade. Wij trainen elke zaterdag tussen 10.00 en 11.00 op sportpark Overbroek te Hoensbroek. Voor meer info zie de bijgevoegde flyer of kijk op www.mariarade.nl

 ----------------------------------------------------------------------------

 

Volgende week, week 40, week van de opvoeding

De Sociale Buurtteams nodiging jullie uitLees meer...

 

---------------------------------------------------------------------------

De schilder is er bijna klaar voor...maar de juffen van de Ob zijn er al helemaal klaar voor! En jij.....???

Tot maandag!

16 09 04

Aanmelding  4- jarige leerlingen.

Heeft u belangstelling in onze school en wilt u meer informatie en/of inschrijven dan kunt telefonisch contact opnemen ( 045-5214397) en een afspraak  maken voor 15.30u  of 16.30u op de volgende data:

 • donderdag  30-08 , 20-09, 08-11- 2018
 • donderdag  17-01 en 16-05-2019

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunt u uw zoon/dochter inschrijven. I.v.m. de warme overdracht van peuterspeelzaal en/of voorschoolse opvang en bij zorgleerlingen minstens een half jaar van te voren zodat we de onderwijsbehoefte voor uw kind goed kunnen voorbereiden.

AVG Wet

Beste ouders/verzorgers,

Vrijdag 25 mei gaat de AVG-wet in ( Algemene Verordening Gegevensbescherming: privacy-regelgeving).Dit betekent dat er geen foto's meer gemaakt mogen worden in de klassen of bij schoolactiviteiten door u als ouder/verzorger. Wel mag u foto's maken van uw eigen zoon/dochter, echter wij zijn wel genoodzaakt dit te controleren.Houden wij als school ons niet aan de regelgeving dan krijgen we te maken met hoge boetes... Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Ans Quaedackers.

Projecten groepen 1, 1/2a, 1/2b.

Beste ouders/verzorgers,
Komende periode gaan de groepen 1, 2a en 2b zich bezig houden met het project Sinterklaas.

Info communicanten groep 4

Hierbij een overzicht van alle gezinsvieringen/activiteiten rond de Eerste heilige Communie

Aanmeldingsformulier Eerste Heilige communie

Uitnodiging ouderavond communie 2017

Met vriendelijke groet,
Pastoor W. van Dijck

 

Informatie over vervanging

Informatie over vervangingen en richtlijnen bij afwezigheid leerkracht

Beste ouders / verzorgers,Beste ouders / verzorgers,Graag informeren wij u proactief over vervangingen binnen MOVARE. Wat zijn onze richtlijnen m.b.t. een vervanging? Welke stappen zetten wij wanneer er nog geen vervanging beschikbaar is? En wat betekent het voor uw kind op een MOVARE-school wanneer er tijdelijk geen (vervangende)leerkracht beschikbaar is? Lees verder

Go to top