Actueel

 

------------------------------------------------------------------------

Handle with Care

Onze school werkt vanaf december 2018 met de aanpak "Handle with Care".

Dit houdt het volgende in:

Wanneer de politie vanwege huiselijk geweld bij een gezin thuis is geweest, zorgt de politie dat de school van de kinderen voor de volgende schooldag daarvan op de hoogte is.

de boodschap aan school is dan: dit kind heeft gisteravond een stressvolle avond gehad, wij zijn ter plaatse geweest vanwege huiselijk geweld, dit kind heeft vandaag wat extra aandacht en steun nodig: "even voorzichtig met dit kind".

zodat het gevoel van stress de volgende dag in elk geval op school kan zakken.

voor meer informatie kunt u terecht bij de directie en IB-er en op de volgende site:

https://www.augeo.nl/nl-nl/augeoprojecten/handle-with-care/operation-encompass 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Beste ouders/verzorgers mededeling 22 4 16

Graag willen wij uw aandacht voor het volgende: Onderstaande foto laat de inhoud zien van slechts een  prullenbak van de bovenbouw na de kleine pauze. Hier zijn we erg van geschrokken en vragen u:

 1. Bespreek met uw zoon/dochter dat je geen voedsel weggooit
 2. Geef uw kind niet teveel voedsel mee.

We rekenen op uw medewerking!!

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. REGELING SCHOOLTIJDEN EN NIET LESGEBONDEN ACTIVITEITEN
 1. De Schooltijden op maandag - dinsdag - donderdag - vrijdag:
  - 8.25 u -   8.30 u inlooptijd
  - 8.30 u - 12.00 u lestijden

  -12.55 u - 13.00 u inlooptijd
  -13.00 u - 15.00 u lestijden

 2. op woensdag:
  - 8.25 u -   8.30 u inlooptijd
  - 8.30 u - 12.30 u lestijden
 • Op vrijdagmiddag hebben de kinderen van groep 1 en 2 schoolvrij.

------------------------------------------------------

 

Waarschuwing!!

Zoals bekend is er op school een algeheel  rookverbod ook voor kinderen. Het blijkt nl. dat een aantal kinderen de shisha-pen in hun bezit hebben!! Dit is voor ons onacceptabel en  zullen dit controleren en innemen!! Op het jeugdjournaal is hier over het volgende gezegd:

 • De shisha-pen is niet zo onschadelijk als werd gedacht. Ze kunnen verslavend zijn en er zitten giftige stoffen in, zeggen deskundigen. De staatssecretaris waarschuwt.
 • Nepsigaret Het lijkt op een sigaret, maar het is een nepperd op batterijen. Er zijn veel verschillende soorten, zoals de shisha-pen. Als je er aan zuigt krijg je rook met een smaakje binnen.

Super ongezond

Volgens de makers is de nepsigaret niet ongezond, maar deskundigen denken daar anders over. Ze moeten nog meer onderzoek doen om te weten hoe schadelijk ze zijn, maar ze weten zeker dat het niet gezond is. In sommige zitten giftige en ziekmakende stoffen. Ook kun je er door hoesten en krijgen sommige mensen last van hun mond en keel.

Aanmelding  4- jarige leerlingen.

Heeft u belangstelling in onze school en wilt u meer informatie en/of inschrijven dan kunt telefonisch contact opnemen ( 045-5214397) en een afspraak  maken voor 15.30u  of 16.30u op de volgende data:

 • donderdag  30-08 , 20-09, 08-11- 2018
 • donderdag  17-01 en 16-05-2019

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunt u uw zoon/dochter inschrijven. I.v.m. de warme overdracht van peuterspeelzaal en/of voorschoolse opvang en bij zorgleerlingen minstens een half jaar van te voren zodat we de onderwijsbehoefte voor uw kind goed kunnen voorbereiden.

AVG Wet

Beste ouders/verzorgers,

Vrijdag 25 mei gaat de AVG-wet in ( Algemene Verordening Gegevensbescherming: privacy-regelgeving).Dit betekent dat er geen foto's meer gemaakt mogen worden in de klassen of bij schoolactiviteiten door u als ouder/verzorger. Wel mag u foto's maken van uw eigen zoon/dochter, echter wij zijn wel genoodzaakt dit te controleren.Houden wij als school ons niet aan de regelgeving dan krijgen we te maken met hoge boetes... Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Ans Quaedackers.

Projecten groepen 1, 1/2a, 1/2b.

Beste ouders/verzorgers,
Komende periode gaan de groepen 1, 2a en 2b zich bezig houden met het project Sinterklaas.

Info communicanten groep 4

Hierbij een overzicht van alle gezinsvieringen/activiteiten rond de Eerste heilige Communie

Aanmeldingsformulier Eerste Heilige communie

Uitnodiging ouderavond communie 2017

Met vriendelijke groet,
Pastoor W. van Dijck

 

Informatie over vervanging

Informatie over vervangingen en richtlijnen bij afwezigheid leerkracht

Beste ouders / verzorgers,Beste ouders / verzorgers,Graag informeren wij u proactief over vervangingen binnen MOVARE. Wat zijn onze richtlijnen m.b.t. een vervanging? Welke stappen zetten wij wanneer er nog geen vervanging beschikbaar is? En wat betekent het voor uw kind op een MOVARE-school wanneer er tijdelijk geen (vervangende)leerkracht beschikbaar is? Lees verder

Go to top