Weyenbergstraat 8
6431AL Hoensbroek
tel.045-5214397
fax.045-5217346.
info.rkbsderegenboog@movare.nl

==========================
Informatie voor Ouders2017-2018
==========================
Hoensbroek,  januari 2018                                   

Geachte Ouder(s), Verzorger(s),

Deze Info bevat de volgende belangrijke punten:

 1. Schoolcarnaval
 2. 96 1De kinderoptocht op zaterdag 10 februari
 3. Carnavalsvereniging Blauw-Wit
 4. Carnavalsvakantie
 5. Aankleding van onze gebouwen en de  carnavalscommissie                                                   

Met vriendelijke groet,
Ans Quaedackers. 

  1. Schoolcarnaval

Zoals reeds bekend gemaakt via Parro nogmaals de info over de schoolcarnaval: Op vrijdag 9 februari houden wij  ’s morgens traditiegetrouw onze schoolcarnavalszitting in het Gemeenschapshuis samen met C.V. Blauw-Wit o.l.v. Prins Bart de 1e Zoals u weet is dit feest natuurlijk alleen voor de kinderen. Het tijdschema ziet er als volgt uit: Vanaf 10.15 uur zijn de kinderen welkom op school d.w.z. op de eigen speelplaats. (Onderbouw en Bovenbouw) Om ± 10.45 uur begint de carnavalszitting in het Gemeenschapshuis. Om ± 11.45 uur verwachten wij het C.C.H. met Stadsprins Daan de 1e.Tussen 13.00 uur en 13.15 uur is het schoolfeest afgelopen en komen de kinderen naar buiten. U kunt de kinderen bij de poort van het gemeen-schapshuis afhalen.

Opmerking:

Om kinderverdriet te voorkomen verzoeken wij u de kinderen geen schietapparatuur mee te geven, omdat er tijdens de carnavalszitting niet geschoten mag worden!  Ook losse spullen (maskers, spuitbussen, confetti, zwaarden enz.) worden thuis gelaten, omdat dergelijke spullen ieder jaar verloren gaan. Bedankt voor uw begrip en medewerking!

 1. De kinderoptocht op zaterdag 10 februari 2018.
 • Vanaf 10.00 uur tot 12.30 uur worden kinderen en ouders gegrimeerd in de aula.96 2
 • Uiterlijk om 13.15 uur verzamelen we ons weer voor de school om gezamenlijk naar de markt te lopen.
 • Om 14.11 uur vertrekt de optocht.
 • Om ongeveer 15 uur ontbinding van de optocht op de markt; de kinderen kunnen samen met hun ouders verder feesten.
 • Conform afspraak draagt de O.V. geen enkele verantwoordelijkheid voor kinderen, ook niet die waarvan de ouders niet meelopen.
 • Zoals afgesproken zullen de deelnemers i.v.m. de uniformiteit uitsluitend de aangereikte kleding en hoofddeksels dragen
 • Het ziet het mooist uit als iedereen donkere, liefst zwarte, kleding onder het tuniek aan heeft.
 • Eigen creaties kunnen dus niet tussen de groep meelopen; uiteraard wel zelfstandig buiten de groep om.
 • Tijdens de optocht gebruiken we geen alcohol: dit staat met nadruk vermeld in het carnavalsreglement van het C.C.H.
 • We bedanken de ouders, die meegewerkt hebben en meetrekken van harte.

Als iedereen mooi weer en veel plezier mee neemt dan kan de dag niet meer stuk!!Wij wensen alle ouders/verzorgers en hun kinderen een te gek carnavalsfeest toe.

 1. Carnavalsvereniging Blauw-Wit.

Traditiegetrouw loopt carnavalsvereniging Blauw-Wit met onze schoolgroep mee in de kinderoptocht. We willen hen dan ook hartelijk bedanken, dat zij ook dit jaar er voor zorgen dat we weer veilig op de markt arriveren. Ook Carnavalsvereniging De Kangeroes met Prins Mathieu de 1e sluit weer bij ons als groep aan.

foto 1

 1. Carnavalsvakantie.
 • Vanaf zaterdag 10 februari t/m zondag 18 februari
 • We beginnen weer op maandag 19 februari om 8.25 uur.
 • We wensen u leuke carnavalsdagen en/of een fijne vakantie toe.
 1. Aankleding van onze gebouwen en de carnavalscommissie.

Dankzij juf Jeanine, meester Gerard en meneer Robert is de school weer gezellig in carnavalssfeer gebracht. De carnavalscommissie van de O.V. zijn met een aantal ouders/verzorgers drukdoende geweest met de voorbereiding voor de kinderoptocht. Het belooft weer een geweldige groep te worden !! Bedankt voor jullie inzet!! Ook dank aan de wagenbouwers, die de afgelopen weken hard gewerkt hebben aan de nieuwe carnvalswagen. Deze kunt u bewonderen in de optocht.

96 4

 

Aanmelding  4- jarige leerlingen.

Heeft u belangstelling in onze school en wilt u meer informatie en/of inschrijven dan kunt telefonisch contact opnemen ( 045-5214397) en een afspraak  maken voor 15.30u  of 16.30u op de volgende data:

 • donderdag  30-08 , 20-09, 08-11- 2018
 • donderdag  17-01 en 16-05-2019

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunt u uw zoon/dochter inschrijven. I.v.m. de warme overdracht van peuterspeelzaal en/of voorschoolse opvang en bij zorgleerlingen minstens een half jaar van te voren zodat we de onderwijsbehoefte voor uw kind goed kunnen voorbereiden.

AVG Wet

Beste ouders/verzorgers,

Vrijdag 25 mei gaat de AVG-wet in ( Algemene Verordening Gegevensbescherming: privacy-regelgeving).Dit betekent dat er geen foto's meer gemaakt mogen worden in de klassen of bij schoolactiviteiten door u als ouder/verzorger. Wel mag u foto's maken van uw eigen zoon/dochter, echter wij zijn wel genoodzaakt dit te controleren.Houden wij als school ons niet aan de regelgeving dan krijgen we te maken met hoge boetes... Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Ans Quaedackers.

Projecten groepen 1, 1/2a, 1/2b.

Beste ouders/verzorgers,
Komende periode gaan de groepen 1, 2a en 2b zich bezig houden met het project Sinterklaas.

Info communicanten groep 4

Hierbij een overzicht van alle gezinsvieringen/activiteiten rond de Eerste heilige Communie

Aanmeldingsformulier Eerste Heilige communie

Uitnodiging ouderavond communie 2017

Met vriendelijke groet,
Pastoor W. van Dijck

 

Informatie over vervanging

Informatie over vervangingen en richtlijnen bij afwezigheid leerkracht

Beste ouders / verzorgers,Beste ouders / verzorgers,Graag informeren wij u proactief over vervangingen binnen MOVARE. Wat zijn onze richtlijnen m.b.t. een vervanging? Welke stappen zetten wij wanneer er nog geen vervanging beschikbaar is? En wat betekent het voor uw kind op een MOVARE-school wanneer er tijdelijk geen (vervangende)leerkracht beschikbaar is? Lees verder

Go to top