Weyenbergstraat 8
6431 AL  Hoensbroek
tel.045-5214397
fax.045-5217346
e-mailadres: info.rkbsderegenboog@movare.nl
================================================================
Informatie voor Ouders 2017-2018
================================================================
Hoensbroek, maart 2018

Geachte Ouder(s), Verzorger(s),

Deze Info bevat de volgende belangrijke punten:

 1. Inleiding
 2. Schoolcarnaval102 1
 3. De kinderoptocht
 4. Sponsoren carnaval
 5. Staking vrijdag 13 april
 6. Gevonden voorwerpen
 7. Externe vervanging
 8. Schoolfruit

Met vriendelijke groet, Ans Quaedackers.  

 1. Inleiding:
  Komend weekend is het half vasten. Vandaar dat wij nu nog even kunnen terugblikken op onze schoolcarnaval en kinderoptocht!!
 1. Schoolcarnaval.
  Het carnavalsfeest in het gemeenschapshuis was ook dit jaar mede dankzij de ondersteuning van de oudervereniging en Blauw-Wit weer geslaagd. Het was een gezellige ochtend  met leuke optredens van de kinderen en het team. Ook de Ov had ons verrast met een leuk optreden!!
 1. De kinderoptocht.
  Onze groep zag er vrolijk uit… Dit dankzij de carnavalscommissie, de schminckers en de vrijwilligers!! De nieuwe carnavalswagen was een echte blikvanger; vandaar dat wij als school de hoofdprijs kregen voor de groep met de mooiste carnavalswagen. Bedankt voor allen die dit mogelijk hebben gemaakt!102 4
 1. Sponsoren carnaval.
  Langs deze weg willen wij de sponsoren hartelijk danken voor hun bijdrage aan onze schoolcarnaval en kinderoptocht. Dit zijn:
  Pizzeria Salma, Frietjes Fred, Geurts verzekeringen, kapsalon Mooi Zo, Slagerij Flavola, Luchies, Bakkerij Hagedoren, ouders van ons Prinsenpaar.
 2. Staking vrijdag 13 april.
  Noteer alvast in uw agenda dat er mogelijk op vrijdag 13 april gestaakt gaat worden. We houden u op de hoogte!!
 1. Gevonden voorwerpen.
  We zien weer steeds meer spullen op school liggen die de kinderen dan vergeten zijn mee te nemen. Mocht uw zoon/dochter iets kwijt zijn, kom dan eens kijken bij de gevonden voorwerpen.
 2. Externe vervanging.
  Momenteel kampen veel schoolbesturen met het feit dat er geen vervangers zijn bij uitval van leerkrachten. Ook onze Stichting Movare heeft dit probleem en dus ook onze school. Als team proberen wij dit zo goed mogelijk op te vangen en de kinderen het dagelijks onderwijs te blijven geven. Echter het vraagt van ons als team extra inspanning en aanpassingen. Vandaar dat wij ook vragen om uw  begrip als er noodgedwongen afgeweken moet worden van het programma. In uiterste nood zou het zelfs kunnen voorkomen dat we de groep naar huis moeten sturen. Dit gaat altijd in overleg met ons bestuur!! Laten we hopen dat we dit laatste zeker niet hoeven toe te passen dankzij de inspanning van ons als team!!
 1. Schoolfruit.
  Ons bereikte het bericht dat er kinderen zijn die allergische reacties kunnen krijgen van een bepaald soort fruit. Vandaar de vraag van ouders of het mogelijk is om op Parro kenbaar te maken welk fruit elke week wordt aangeboden, zodat ouders van kinderen met een allergie er rekening mee kunnen houden en zelf fruit kunnen meegeven. Vanaf volgende week zullen wij u via Parro informeren!! 102 5
Aanmelding  4- jarige leerlingen.

Heeft u belangstelling in onze school en wilt u meer informatie en/of inschrijven dan kunt telefonisch contact opnemen ( 045-5214397) en een afspraak  maken voor 15.30u  of 16.30u op de volgende data:

 • donderdag  30-08 , 20-09, 08-11- 2018
 • donderdag  17-01 en 16-05-2019

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunt u uw zoon/dochter inschrijven. I.v.m. de warme overdracht van peuterspeelzaal en/of voorschoolse opvang en bij zorgleerlingen minstens een half jaar van te voren zodat we de onderwijsbehoefte voor uw kind goed kunnen voorbereiden.

AVG Wet

Beste ouders/verzorgers,

Vrijdag 25 mei gaat de AVG-wet in ( Algemene Verordening Gegevensbescherming: privacy-regelgeving).Dit betekent dat er geen foto's meer gemaakt mogen worden in de klassen of bij schoolactiviteiten door u als ouder/verzorger. Wel mag u foto's maken van uw eigen zoon/dochter, echter wij zijn wel genoodzaakt dit te controleren.Houden wij als school ons niet aan de regelgeving dan krijgen we te maken met hoge boetes... Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Ans Quaedackers.

Projecten groepen 1, 1/2a, 1/2b.

Beste ouders/verzorgers,
Komende periode gaan de groepen 1, 2a en 2b zich bezig houden met het project Sinterklaas.

Info communicanten groep 4

Hierbij een overzicht van alle gezinsvieringen/activiteiten rond de Eerste heilige Communie

Aanmeldingsformulier Eerste Heilige communie

Uitnodiging ouderavond communie 2017

Met vriendelijke groet,
Pastoor W. van Dijck

 

Informatie over vervanging

Informatie over vervangingen en richtlijnen bij afwezigheid leerkracht

Beste ouders / verzorgers,Beste ouders / verzorgers,Graag informeren wij u proactief over vervangingen binnen MOVARE. Wat zijn onze richtlijnen m.b.t. een vervanging? Welke stappen zetten wij wanneer er nog geen vervanging beschikbaar is? En wat betekent het voor uw kind op een MOVARE-school wanneer er tijdelijk geen (vervangende)leerkracht beschikbaar is? Lees verder

Go to top