Weyenbergstraat 8
6431AL    Hoensbroek
Tel.045-5214397
e-mail: info.rkbsderegenboog@movare.nl 
=====================================
Informatie voor Ouders schooljaar 2017-2018
=====================================
Hoensbroek, april 2018

Geachte Ouder(s), Verzorger(s),

Deze Info bevat de volgende belangrijke punten:

 1. Inleiding
 2. De eindtoets groep 8
 3. Het verkeersexamen
 4. Wandelen voor Water
 5. Koningsdag
 6. H. Vormsel
 7. e.H. Communie
 8. De activiteiten na de mei-vakantie
 9. Mei-vakantie

 Deze informatie is ook te vinden op onze website. Met vriendelijke groet, Ans Quaedackers.

 

 1. Inleiding.
  In deze info leest u over enkele activiteiten die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden en over activiteiten die de komende weken zullen plaatsvinden. Tussentijds bent u al via onze website, facebook en Parro over een aantal activiteiten geïnformeerd.
 2. eindtoets groep 8.
  Dit jaar hebben we voor het eerst gewerkt met Route 8. Op maandag 16 april, dinsdag 17 april en woensdag 18 april hebben groepen leerlingen deze toets gemaakt. De kinderen waren enthousiast. We zijn uiteraard nieuwsgierig naar de uitslag,.
 3. Het verkeersexamen.
  Donderdag 5 april hebben de leerlingen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen gemaakt. Alle leerlingen zijn hiervoor geslaagd!! Proficiat! Donderdag 17 mei vindt het praktisch examen plaats. Succes!!
 4. Wandelen voor Water
  Op woensdag 28 maart hebben de kinderen van de groepen 7 en 8 een aantal kilometer (6 km) gelopen, bepakt met een rugzak, waarin een aantal flessen gevuld met water zaten.Dit voor de actie: “Wandelen voor Water” van Amref Flying Docters; kinderen in sloppenwijken in Ethiopie. Hierbij is een geweldig bedrag opgehaald van  € 2142,--. Alle sponsoren hartelijk bedankt!!
 5. De Koningsdag.
  Vrijdag 20 april vindt Koningsdag plaats. De OB opent de dag gezamenlijk met een koningsdans en het bijbehorende lied op de speelplaats. Aansluitend starten zij met een “koningsontbijt” in de klas met daarna de sportactiviteiten. De BB start met het koningsontbijt om 8.15 u. en aansluitend vertrekken zij  naar de sportvelden bij het Emmacollege op de Varenbeukerweg te Hoensbroek. Deze dag duurt tot 14.30u en wij verzoeken u vriendelijk op dat tijdstip uw kind op deze locatie op te halen. Om misverstanden te voorkomen: de  groepen 1 en 2 hebben ’s middags vrij.
 6. H. Vormsel
  Het H. Vormsel is op maandag 21 mei (2e Pinksterdag) in de mis van 11.00u. in de grote St. Jan. Wij wensen alle vormelingen een fijne viering toe.
 7. De 1e H.Communie.
  Zondag 27 mei vindt de mis van de 1e H. Communie plaats in de St-Janskerk. Maandag 28 mei hebben alle leerlingen van groep 4 vrij!! (Mocht u echter GEEN opvang hebben, kunt u de kinderen gewoon naar school laten komen).Ook broertjes en/of zusjes van de communicanten hoeven deze maandag niet naar school. We wensen alle communicanten een onvergetelijke dag en de niet communicanten een leuke zondag. 
 8. Activiteiten na de mei-vakantie zijn:

  *  Het schoolkamp van groep 8 is van 13 juni t/m 15 juni

  *  De buitendag op donderdag 21 juni.Meer informatie ontvangt u via Parro

  *  De Avond-4-daagse:Van dinsdag 5 juni t/m 8 juni vindt de jaarlijkse Avond-4 daagse plaats. U ontvangt hiervoor een inschrijfformulier. De start- en finishplaats is ook dit jaar weer het gemeenschapshuis Mariarade.

  *  Het hulpouderdankfeest: donderdag 28 juni. Meer informatie over de bovenstaande activiteiten ontvangt u via Parro

 9. De Mei-vakantie.
  De mei-vakantie start voor groep 3 op vrijdag 20 april om 15.00u. Voor de groepen 4 t/m 8 vrijdag 20 april om 14.30u vanaf de sportvelden. Maandag 7 mei starten wij weer om 8.25u. Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe!!!! 

Aanmelding  4- jarige leerlingen.

Heeft u belangstelling in onze school en wilt u meer informatie en/of inschrijven dan kunt telefonisch contact opnemen ( 045-5214397) en een afspraak  maken voor 15.30u  of 16.30u op de volgende data:

 • donderdag  30-08 , 20-09, 08-11- 2018
 • donderdag  17-01 en 16-05-2019

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunt u uw zoon/dochter inschrijven. I.v.m. de warme overdracht van peuterspeelzaal en/of voorschoolse opvang en bij zorgleerlingen minstens een half jaar van te voren zodat we de onderwijsbehoefte voor uw kind goed kunnen voorbereiden.

AVG Wet

Beste ouders/verzorgers,

Vrijdag 25 mei gaat de AVG-wet in ( Algemene Verordening Gegevensbescherming: privacy-regelgeving).Dit betekent dat er geen foto's meer gemaakt mogen worden in de klassen of bij schoolactiviteiten door u als ouder/verzorger. Wel mag u foto's maken van uw eigen zoon/dochter, echter wij zijn wel genoodzaakt dit te controleren.Houden wij als school ons niet aan de regelgeving dan krijgen we te maken met hoge boetes... Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Ans Quaedackers.

Projecten groepen 1, 1/2a, 1/2b.

Beste ouders/verzorgers,
Komende periode gaan de groepen 1, 2a en 2b zich bezig houden met het project Sinterklaas.

Info communicanten groep 4

Hierbij een overzicht van alle gezinsvieringen/activiteiten rond de Eerste heilige Communie

Aanmeldingsformulier Eerste Heilige communie

Uitnodiging ouderavond communie 2017

Met vriendelijke groet,
Pastoor W. van Dijck

 

Informatie over vervanging

Informatie over vervangingen en richtlijnen bij afwezigheid leerkracht

Beste ouders / verzorgers,Beste ouders / verzorgers,Graag informeren wij u proactief over vervangingen binnen MOVARE. Wat zijn onze richtlijnen m.b.t. een vervanging? Welke stappen zetten wij wanneer er nog geen vervanging beschikbaar is? En wat betekent het voor uw kind op een MOVARE-school wanneer er tijdelijk geen (vervangende)leerkracht beschikbaar is? Lees verder

Go to top