================================================
Informatie voor Oudershooljaar 2018-2019
================================================
Hoensbroek, juni 2018
Geachte Ouder(s), Verzorger(s),

Via deze info, delen wij u de schoolorganisatie/klassenverdeling van het schooljaar 2018-2019 mede. Ook ontvangt u het jaaroverzicht 2018-2019 met de vrije dagen.
Met vriendelijke groet, Ans Quaedackers.

 1. Inleiding.

Door een positieve groei van ons leerlingenaantal starten wij m.i.v. het nieuwe schooljaar met een groep 4a en een groep 4b.

 1. Afscheid:

Afscheid nemen we van onze vaste vervangers juf Anja en juf Kim.Juf Kim heeft een baan gekregen binnen onze Stichting Movare. Juf Anja en Juf Karin gaan op andere scholen van Movare vervangen. Wij wensen hen veel succes!! Bedankt voor jullie betrokkenheid en inzet!!

 1. Vervanging.

Helaas weten wij nog niet wie juf Daniëlla, juf Liane en juf Petra (i.v.m. bevallings/ouderschapsverlof) gaan vervangen.Zodra dit bekend is, zullen wij u informeren.

 1. Klassenverdeling schooljaar 2018-2019.

 

Onderbouw:

 Groep 1   Juf Rudi   en Juf Denise
 Groep 1/2a   Juf Marij   en vervanging voor  Juf Petra 
 Groep 1/2b  Juf Denise   en vervanging voor Juf Daniëlla 
 Groep 3  Juf Rachel   en vervanging voor Juf Petra

 

Bovenbouw

 Groep 4a  Juf Phillis  en Juf Odillia
 Groep 4b   Juf Christiana   
 Groep 5  Juf Ageeth  en vervanging door Juf Liane 
 Groep 6  Juf Ageeth  en Juf Ineke
 Groep 7 Meester Kenneth   
 Groep 8 Meester Thom  en Juf Sylvia

Zorggroep     Juf Marjon (maandag,dinsdag, donderdag, vrijdag)

Zorggroep     Juf Odilia (dinsdag)

  

 • Het jaaroverzicht en vrije dagen 2018-2019.

Als bijlage ontvangt u het jaaroverzicht met de daarbij behorende vrije dagen/middagen. De aanvullingen zullen zo snel mogelijk aan het begin van het nieuwe schooljaar bekend worden gemaakt en kunt u dan ook vinden op de website.

 1. Tot slot.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan bent u altijd welkom op school, of u kunt telefonisch contact opnemen.

 1. Vakanties schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie
maandag 15 oktober 2018 tot en met vrijdag 19 oktober 2018

Kerstvakantie
maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019

Carnavalsvakantie
maandag 4 maart 2019 tot en met vrijdag 8 maart 2019

Pasen
Paasmaandag 22 april 2019 (in meivakantie)

Meivakantie
maandag 22 april 2019 tot en met vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaart
donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019

Pinksteren
maandag 10 juni 2019

Zomervakantie
maandag 8 juli 2019 tot en met vrijdag 16 augustus 2019                                            

Beste kinderen, ouders, MR en OC,
Sinds 1975 ben ik werkzaam geweest als leerkracht, eerst aan kleuterschool Immaculata, daarna aan b.s De Regenboog.

 • Ontelbare vetertjes gestrikt,- Traantjes gedroogd,Naamloze
 • Leermomenten met en door kinderen ervaren,
 • Gesprekken met ouders gevoerd,
 • Vergaderingen met oudercommissies en MR bijgewoond,
 • Genoten van kinderlijke onbevangenheid,
 • Lief en leed gedeeld met lieve collega’s,

Ik kan terug kijken op een mooie, lange schoolperiode. Helaas kan ik door mijn gezondheid niet langer als juf werkzaam zijn.
Ik wil jullie allemaal laten weten dat ik dankbaar ben dat ik zo lang mijn vak heb mogen uitoefenen en sluit af met de volgende spreuk:
Het is geen doei of dag, maar een tot ziens met een glimlach :-)


Juf Mieny

 

Lees de bijlage

Aanmelding  4- jarige leerlingen.

Heeft u belangstelling in onze school en wilt u meer informatie en/of inschrijven dan kunt telefonisch contact opnemen ( 045-5214397) en een afspraak  maken voor 15.30u  of 16.30u op de volgende data:

 • donderdag  30-08 , 20-09, 08-11- 2018
 • donderdag  17-01 en 16-05-2019

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunt u uw zoon/dochter inschrijven. I.v.m. de warme overdracht van peuterspeelzaal en/of voorschoolse opvang en bij zorgleerlingen minstens een half jaar van te voren zodat we de onderwijsbehoefte voor uw kind goed kunnen voorbereiden.

AVG Wet

Beste ouders/verzorgers,

Vrijdag 25 mei gaat de AVG-wet in ( Algemene Verordening Gegevensbescherming: privacy-regelgeving).Dit betekent dat er geen foto's meer gemaakt mogen worden in de klassen of bij schoolactiviteiten door u als ouder/verzorger. Wel mag u foto's maken van uw eigen zoon/dochter, echter wij zijn wel genoodzaakt dit te controleren.Houden wij als school ons niet aan de regelgeving dan krijgen we te maken met hoge boetes... Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Ans Quaedackers.

Projecten groepen 1, 1/2a, 1/2b.

Beste ouders/verzorgers,
Komende periode gaan de groepen 1, 2a en 2b zich bezig houden met het project Sinterklaas.

Info communicanten groep 4

Hierbij een overzicht van alle gezinsvieringen/activiteiten rond de Eerste heilige Communie

Aanmeldingsformulier Eerste Heilige communie

Uitnodiging ouderavond communie 2017

Met vriendelijke groet,
Pastoor W. van Dijck

 

Informatie over vervanging

Informatie over vervangingen en richtlijnen bij afwezigheid leerkracht

Beste ouders / verzorgers,Beste ouders / verzorgers,Graag informeren wij u proactief over vervangingen binnen MOVARE. Wat zijn onze richtlijnen m.b.t. een vervanging? Welke stappen zetten wij wanneer er nog geen vervanging beschikbaar is? En wat betekent het voor uw kind op een MOVARE-school wanneer er tijdelijk geen (vervangende)leerkracht beschikbaar is? Lees verder

Go to top