Weyenbergstraat 8
6431AL Hoensbroek
tel.045-5214397
e-mail info.rkbsderegenboog@movare.nl 
website :  www.bsregenboog.nl 
=====================================
Informatie voor Ouders schooljaar 2017-2018
=====================================
Hoensbroek, juli 2018

Geachte Ouder(s), Verzorger(s),

Deze Info bevat de volgende belangrijke punten: Inleiding

 1. Inleidingfoto 1
 2. Aanvulling schoolorganisatie
 3. Terugblik op recente activiteiten
 4. MR, OV, de evenementencommissie, luizen-”controleurs”, overblijfouders
 5. Start van de zomervakantie

 Met vriendelijke groet,
Ans Quaedackers.

 1. Inleiding.
  Vandaag ontvangt u de laatste info van dit schooljaar.Namens mijn collega’s wil ik u hartelijk danken voor de samenwerking en het vertrouwen gedurende het afgelopen jaar.
 2. .Aanvulling schoolorganisatie 2018-2019.
  Juf Daniëlla wordt vervangen door juf Eveline Dijks Juf Petra wordt vervangen door juf Michou Duysings Juf Liane wordt vervangen door juf Anja Rameckers Juf Marij wordt ondersteund door juf Pam Schmitz 
 3. Een korte terugblik op de recente activiteiten.
  Via face-book en de website bent op de hoogte gehouden van de diverse activiteiten, die dit schooljaar hebben plaatsgevonden Toch even een korte terugblik op de recente activiteiten:
  • Het Schoolkamp groep 8: uit de enthousiaste en spontane reacties  van dekinderen kunnen we zeggen: het kamp was geslaagd!! 
  • De Avond-4 daagse: deze activiteit is goed verlopen.Dank aan de begeleiders en de Ov-leden voor hun hulp en inzet.
  • De Jungledag:  door de inzet van de organisatie, de hulp van vele  ouders/grootouders, Chapeau Catering (hamburgers), Sanne van Prooijen (wafels), Makro Nuth ( fruit), Mondzorgcentrum Geleen (water) en  de OV,   is het een onvergetelijke dag geworden !! Wat hebben de kinderen genoten !! En als afsluiting van de dag trakteerde Frietje Fred i.v.m. het 60-jarig bestaan van zijn zaak ,de kinderen op een ijsje !! Bedankt voor ieders geweldige inzet!! 
  • Het Afscheid van groep 8: op dinsdag 26 juni presenteerde groep 8 de musical: “Help we zijn het het bruidspaar kwijt”!! De groep toonde zich in allerlei rollen hetgeen veel lof oogstte bij de aanwezige ouders.m Na afloop was er een gezellige nazit. Wij wensen onze schoolverlaters succes in het vervolgonderwijs en alle goeds voor de toekomst!!
  • Het Hulpouderdankfeest:op donderdag 28 juni werden de hulpouders door de kinderen met een eigen programma in het zonnetje gezet als dank voor hun hulp en extra ondersteuning. De ouders hebben genoten van deze gezellige middag.Hulpouders bedankt en hopelijk tot volgend schooljaar!! 
  • MR,OV,de evenementencommissie, Luizen”controleurs”,   overblijfouders: bedankt!!MR, OV, de evenementencommissie, Luizen”controleurs”, Bedankt voor jullie belangloze inzet voor de kinderen en onze school.Ook de overblijfouders bedankt voor de tussenschoolse opvang.
 4. Start van de zomervakantie.De zomervakantie start op vrijdag 6 juli om 12.00u.De school start weer op maandag 20 augustus om 8.25u. Wij wensen een ieder een plezierige, ontspannen en zonnige vakantie!!

foto 2

Aanmelding  4- jarige leerlingen.

Heeft u belangstelling in onze school en wilt u meer informatie en/of inschrijven dan kunt telefonisch contact opnemen ( 045-5214397) en een afspraak  maken voor 15.30u  of 16.30u op de volgende data:

 • donderdag  30-08 , 20-09, 08-11- 2018
 • donderdag  17-01 en 16-05-2019

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunt u uw zoon/dochter inschrijven. I.v.m. de warme overdracht van peuterspeelzaal en/of voorschoolse opvang en bij zorgleerlingen minstens een half jaar van te voren zodat we de onderwijsbehoefte voor uw kind goed kunnen voorbereiden.

AVG Wet

Beste ouders/verzorgers,

Vrijdag 25 mei gaat de AVG-wet in ( Algemene Verordening Gegevensbescherming: privacy-regelgeving).Dit betekent dat er geen foto's meer gemaakt mogen worden in de klassen of bij schoolactiviteiten door u als ouder/verzorger. Wel mag u foto's maken van uw eigen zoon/dochter, echter wij zijn wel genoodzaakt dit te controleren.Houden wij als school ons niet aan de regelgeving dan krijgen we te maken met hoge boetes... Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Ans Quaedackers.

Projecten groepen 1, 1/2a, 1/2b.

Beste ouders/verzorgers,
Komende periode gaan de groepen 1, 2a en 2b zich bezig houden met het project Sinterklaas.

Info communicanten groep 4

Hierbij een overzicht van alle gezinsvieringen/activiteiten rond de Eerste heilige Communie

Aanmeldingsformulier Eerste Heilige communie

Uitnodiging ouderavond communie 2017

Met vriendelijke groet,
Pastoor W. van Dijck

 

Informatie over vervanging

Informatie over vervangingen en richtlijnen bij afwezigheid leerkracht

Beste ouders / verzorgers,Beste ouders / verzorgers,Graag informeren wij u proactief over vervangingen binnen MOVARE. Wat zijn onze richtlijnen m.b.t. een vervanging? Welke stappen zetten wij wanneer er nog geen vervanging beschikbaar is? En wat betekent het voor uw kind op een MOVARE-school wanneer er tijdelijk geen (vervangende)leerkracht beschikbaar is? Lees verder

Go to top