==============================
Informatie voor Ouders 2018-2019
============================== 
Hoensbroek, februari 2019

Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Deze Info bevat de volgende belangrijke punten:

1.Schoolcarnaval5 1
2. De kinderoptocht op zaterdag
3. Carnavalsvereniging Blauw-Wit
4. Voorbereiding kinderoptocht
5. Carnavalsvakantie

Met vriendelijke groet, Ans Quaedackers.

Voor actualiteiten verwijzen wij u naar onze website: www.bsregenboog.nl en naar Parro.

1. Schoolcarnaval.

Op vrijdag 1 maart houden wij ’s morgens traditiegetrouw onze schoolcarnavalszitting in het Gemeenschapshuis. Ook dit jaar prijzen we ons weer gelukkig met de geweldige hulp en steun van C.V. Blauw-Wit  o.l.v. Prins Dave de 1e  Zoals u weet is dit feest natuurlijk alleen voor de kinderen. Het tijdschema ziet er als volgt uit: Om 10.15 uur zijn de kinderen welkom op school d.w.z. op de eigen speelplaats. (Onderbouw en Bovenbouw)  Om ± 10.45 uur begint de carnavalszitting in het Gemeenschapshuis. Om ± 12.00 uur verwachten wij het C.C.H. met Stadsprins Guy de 1e Tussen 13.00 uur en 13.15 uur is het schoolfeest afgelopen en komen de kinderen naar buiten waar u de kinderen bij de poort van het gemeen-schapshuis kunt afhalen.

Opmerking:
5 2Om kinderverdriet te voorkomen verzoeken wij u de kinderen geen schietapparatuur mee te geven, omdat er tijdens de carnavalszitting niet geschoten mag worden! Ook losse spullen (maskers, spuitbussen, confetti, zwaarden enz.) worden thuis gelaten, omdat dergelijke spullen ieder jaar verloren gaan. Bedankt voor uw begrip en medewerking!

 

2. De kinderoptocht op zaterdag 2 maart 2019.

 • Vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur worden kinderen en ouders gegrimeerd in de aula. Uiterlijk om 13.00 uur op school zijn. Om 13.15 uur vertrekt onze groep naar de Markt.  Om 14.11 uur vertrekt de optocht vanaf de Markt.
 •  Om ongeveer 15.15 uur ontbinding van de optocht op de Markt; de kinderen kunnen samen met hun ouders verder feesten.
 •   Iedereen heeft de tuinbroek over de eigen (liefst donkere) kleren aan. Je mag dit eventueel nog aanvullen met beenwarmers. De volwassenen krijgen van ons een rode boa. De kinderen krijgen een halve boa.
 • De kinderen kunnen ook een instrument meenemen, aangezien het thema ook met muziek te maken heeft. Dit kan een tamboerijn of sambabal zijn, maar mag ook een tromel, trompet of iets anders zijn.
 • Conform afspraak draagt de O.V. geen enkele verantwoordelijkheid voor kinderen, ook niet die, waarvan de ouders niet meelopen.
 • Zoals afgesproken zullen de deelnemers i.v.m. de uniformiteit uitsluitend kleding en hoofddeksels dragen gemaakt en uitgereikt tijdens de knutselavonden. Eigen creaties kunnen dus niet tussen de groep meelopen; uiteraard wel zelfstandig buiten de groep om.
 • Tijdens de optocht gebruiken we geen alcohol: dit staat met nadruk vermeld in het carnavalsreglement van het C.C.H.
 • We bedanken de ouders die meegewerkt hebben en meetrekken van harte.
 • Het maken van foto’s tijdens de kinderoptocht kunnen wij niet voorkomen. Mochten er toch foto’s gemaakt worden door de pers en heeft u daar bezwaar tegen dan kunt ten alle tijden contact opnemen met de betreffende organisatie.

 Uiteraard wensen wij alle ouders/verzorgers en hun kinderen een te gek carnavalsfeest toe.

 5 3

3. Carnavalsvereniging Blauw-Wit.

Traditiegetrouw loopt carnavalsvereniging Blauw-Wit met onze schoolgroep mee in de kinderoptocht. We willen hen dan ook hartelijk bedanken dat zij er ieder jaar weer voor zorgen dat we veilig op de markt arriveren. Carnavalsvereniging De Kangeroes sluiten weer bij ons als groep aan.

 

4 .Voorbereiding kinderoptocht

De carnavalscommissie van de OV is met een aantal ouders/verzorgers weer drukdoende geweest met de voorbereiding voor de kinderoptocht. Het belooft weer een geweldige kleurrijke groep te worden !!  Ook de wagenbouwers die de afgelopen weken hard gewerkt hebben aan de wagen: Bedankt voor jullie geweldige inzet!!  Een speciaal woord van dank aan Armand van Criekingen die de afgelopen 8 jaar met veel enthousiasme meegewerkt heeft aan de wagen en die dit jaar afscheid neemt. Armand: bedankt voor je enthousiasme en inzet!!

 

5. Carnavalsvakantie.

 • Vanaf vrijdag 1 maart t/m zondag 10 maart.- We beginnen weer op maandag 11 maart om 8.25 uur.- We wensen u leuke carnavalsdagen en/of een fijne vakantie toe.

5 4

 

Aanmelding  4- jarige leerlingen.

Heeft u belangstelling in onze school en wilt u meer informatie en/of inschrijven dan kunt telefonisch contact opnemen ( 045-5214397) en een afspraak  maken voor 15.30u  of 16.30u op de volgende data:

 • donderdag  30-08 , 20-09, 08-11- 2018
 • donderdag  17-01 en 16-05-2019

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunt u uw zoon/dochter inschrijven. I.v.m. de warme overdracht van peuterspeelzaal en/of voorschoolse opvang en bij zorgleerlingen minstens een half jaar van te voren zodat we de onderwijsbehoefte voor uw kind goed kunnen voorbereiden.

AVG Wet

Beste ouders/verzorgers,

Vrijdag 25 mei gaat de AVG-wet in ( Algemene Verordening Gegevensbescherming: privacy-regelgeving).Dit betekent dat er geen foto's meer gemaakt mogen worden in de klassen of bij schoolactiviteiten door u als ouder/verzorger. Wel mag u foto's maken van uw eigen zoon/dochter, echter wij zijn wel genoodzaakt dit te controleren.Houden wij als school ons niet aan de regelgeving dan krijgen we te maken met hoge boetes... Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Ans Quaedackers.

Projecten groepen 1, 1/2a, 1/2b.

Beste ouders/verzorgers,
Komende periode gaan de groepen 1, 2a en 2b zich bezig houden met het project Sinterklaas.

Info communicanten groep 4

Hierbij een overzicht van alle gezinsvieringen/activiteiten rond de Eerste heilige Communie

Aanmeldingsformulier Eerste Heilige communie

Uitnodiging ouderavond communie 2017

Met vriendelijke groet,
Pastoor W. van Dijck

 

Informatie over vervanging

Informatie over vervangingen en richtlijnen bij afwezigheid leerkracht

Beste ouders / verzorgers,Beste ouders / verzorgers,Graag informeren wij u proactief over vervangingen binnen MOVARE. Wat zijn onze richtlijnen m.b.t. een vervanging? Welke stappen zetten wij wanneer er nog geen vervanging beschikbaar is? En wat betekent het voor uw kind op een MOVARE-school wanneer er tijdelijk geen (vervangende)leerkracht beschikbaar is? Lees verder

Go to top