Weyenbergstraat 8   
6431AL    Hoensbroek   
tel. 045-5214397
e-mail: info.rkbsderegenboog@movare.nl
website :  http:// www.bsregenboog.nl

============================
Informatie voor Ouders schooljaar 2014-2015:
============================

Hoensbroek, september 2014.

Open Dag 10 oktober!!

Geachte Ouder(s), Verzorger(s),

Deze Info bevat de volgende belangrijke punten:

 1. Inleiding
 2. De Schoolwebsite
 3. Open Dag 10 oktober 2014
 4. De schoolgids79-4
 5. De Schoolsport
 6. De Zonnebloem-ziekenmiddag
 7. Afscheid van de voorzitter van de OV
 8. De Boekenweek
 9. Muziekproject IBPO
 10. Gezelschapsspelen gevraagd.

Met vriendelijke groet, Ans Quaedackers.

 

 

 1. Inleiding.
  Na een fijne zonnige vakantie zitten we alweer 5 weken in het nieuwe schooljaar 2014-2015. Ook dit jaar zullen wij er, samen met de kinderen en u, een succesvol en leerzaam schooljaar van maken. Wij willen u laten weten dat u altijd welkom bent op school met vragen of als er onduidelijkheden zijn waar u opheldering over wilt hebben.
 2. De Schoolwebsite.
  Op dit moment is onze webmaster ziek en gedwongen tot bedrust. Dit gaat een langere tijd duren. Dit betekent voor ons als school dat de website niet actueel is en u zodoende ook geen mededelingen enz. ontvangt via onze schoolsite. Wij zoeken momenteel naar een oplossing om de site weer snel te kunnen optimaliseren. We wensen Michael veel sterkte!!
 3. Open Dag 10 oktober 2014. 
  Zoals u al voor de vakantie heeft vernomen, vindt de open dag plaats op vrijdag 10 okt. van 14.30u tot 18.00u. Als bijlage ontvangt u de flyer met de informatie!! Laat u verrassen!!
 4. De Schoolgids. 
  De actuele schoolgids zal later dit jaar op onze website komen i.v.m. ziekte van onze webmaster.79-2
 5. De schoolsport.
  Op woensdagmiddag 1 oktober vindt het jaarlijkse korfbaltoernooi plaats voor de groepen 5 t/m 8. De school is voor deze groepen om 12.00u uit! Jongere broertjes en zusjes kunnen door de ouders/ verzorgers in de groepen gehaald worden. Op woensdagmiddag 15 oktober a.s. vindt het jaarlijks voetbaltoernooi plaats voor de groepen 7 en 8. Ook dan is de school voor deze groepen om 12.00u uit. Binnenkort ontvangt u via uw zoon/dochter meer informatie over de speeltijden.
 6. De Zonnebloem-ziekenmiddag.
  Vrijdag 26 sept. zal de jaarlijkse Zonnebloemmiddag in de aula plaatsvinden. De leerlingen van groep 7 zullen de aanwezigen voorzien van koffie en vlaai. Tussentijds zingen zij nog een vrolijk lied en hebben voor iedereen een verrassing!!
 7. Afscheid van de voorzitter van de OV.  
  Na 16 jaar heeft Theo Quaedackers afscheid genomen als voorzitter van de oudervereniging. Wij danken hem voor zijn enorme inzet, betrokkenheid en samenwerking van de afgelopen jaren. Hij heeft zich vooral ingezet voor de kinderoptocht en de Avond-4-daagse. Theo, bedankt!! Sandra van Criekingen is sinds maandag 22 september de nieuwe voorzitter. Sandra succes!!
 8. De Boekenweek.
  De jaarlijkse Kinderboekenweek vindt plaats van 1 okt t/m 17 okt. et thema van dit jaar is: “Feest”. Het is de 60e Kinderboekenweek. Activiteiten op onze school zijn o.a.:
  • Woensdag 1 oktober opening van de Kinderboekenweek d.m.v. dans en het liedje van Kinderen voor Kinderen (www.kinderenvoorkinderen.nl). Het zou leuk zijn als de kinderen d
  • 79-3eze dag “feestelijk” gekleed naar school komen!!
  • Dinsdag 14 oktober Boekenmarkt van boekhandel Krings. Ook dit jaar komt Wim Krings met een mooie, ruime boekencollectie naar onze school om ’s morgens de kinderen voor te lezen en te laten kijken in allerlei boeken.’s Middags bent u als ouder van harte welkom om samen met uw zoon/ dochter een kijkje te komen nemen en evt. een boek te kopen.
  • Vrijdag 17 oktober is de grote voorleeswedstrijd voor de kinderen van de bovenbouw
  • Uiteraard zullen alle klassen hun eigen klassenactiviteiten hebben in deze weken rondom de kinderboeken met als thema ”Feest”.
 9. Muziekproject IBPO.
  BPO staat voor Instrumentale Basisvorming Primair Onderwijs en heeft tot doel leerlingen van basisscholen intensief in contact te laten komen met en het leren bespelen van verschillende muziekinstrumenten. Instrumenten die op onze school worden aangeboden zijn:
  • Dwarsfluit
  • Trommel
  • Accordeon79-1
  • Gitaar en viool
  Leerlingen van groep 6 krijgen een jaar lang elke vrijdag een uur les van docenten van Schunck muziekschool. Elke 5 of 6 weken verandert het instrument. Aan het einde van de cyclus kunnen leerlingen hun favoriete instrument kiezen waarna er een voorbereiding volgt voor een eindpresentatie voor de hele school. Alle leerlingen uit groep 6 doen mee omdat deze lessen zijn opgenomen in het jaarrooster van onze school.
 10. Gezelschapsspelen gevraagd. 
  Heeft u thuis nog gezelschapsspelen die u niet meer gebruikt, de school houdt zich aanbevolen!! Wij kunnen ze goed gebruiken!!
Aanmelding  4- jarige leerlingen.

Heeft u belangstelling in onze school en wilt u meer informatie en/of inschrijven dan kunt telefonisch contact opnemen ( 045-5214397) en een afspraak  maken voor 15.30u  of 16.30u op de volgende data:

 • donderdag  30-08 , 20-09, 08-11- 2018
 • donderdag  17-01 en 16-05-2019

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunt u uw zoon/dochter inschrijven. I.v.m. de warme overdracht van peuterspeelzaal en/of voorschoolse opvang en bij zorgleerlingen minstens een half jaar van te voren zodat we de onderwijsbehoefte voor uw kind goed kunnen voorbereiden.

AVG Wet

Beste ouders/verzorgers,

Vrijdag 25 mei gaat de AVG-wet in ( Algemene Verordening Gegevensbescherming: privacy-regelgeving).Dit betekent dat er geen foto's meer gemaakt mogen worden in de klassen of bij schoolactiviteiten door u als ouder/verzorger. Wel mag u foto's maken van uw eigen zoon/dochter, echter wij zijn wel genoodzaakt dit te controleren.Houden wij als school ons niet aan de regelgeving dan krijgen we te maken met hoge boetes... Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Ans Quaedackers.

Projecten groepen 1, 1/2a, 1/2b.

Beste ouders/verzorgers,
Komende periode gaan de groepen 1, 2a en 2b zich bezig houden met het project Sinterklaas.

Info communicanten groep 4

Hierbij een overzicht van alle gezinsvieringen/activiteiten rond de Eerste heilige Communie

Aanmeldingsformulier Eerste Heilige communie

Uitnodiging ouderavond communie 2017

Met vriendelijke groet,
Pastoor W. van Dijck

 

Informatie over vervanging

Informatie over vervangingen en richtlijnen bij afwezigheid leerkracht

Beste ouders / verzorgers,Beste ouders / verzorgers,Graag informeren wij u proactief over vervangingen binnen MOVARE. Wat zijn onze richtlijnen m.b.t. een vervanging? Welke stappen zetten wij wanneer er nog geen vervanging beschikbaar is? En wat betekent het voor uw kind op een MOVARE-school wanneer er tijdelijk geen (vervangende)leerkracht beschikbaar is? Lees verder

Go to top