Weyenbergstraat 8   
6431AL    Hoensbroek   
tel. 045-5214397
e-mail: info.rkbsderegenboog@movare.nl
website :  http:// www.bsregenboog.nl

============================
Informatie voor Ouders schooljaar 2014-2015:
============================

Hoensbroek, november 2014

Geachte Ouder(s), Verzorger(s),

Deze Info bevat de volgende belangrijke punten:

 1. Inleiding
 2. De voorleeskampioen
 3. Actie4kids
 4. Kunstproject Icons
 5. Singsting
 6. De schoolsport80-1
 7. Parkeren
 8. Pestgedrag
 9. Sinterklaasfeest
 10. Kerstmusical

Deze informatie is ook te vinden op onze website.
Met vriendelijke groet,
Ans Quaedackers.

 

1. Inleiding.
De afgelopen weken hebben diverse activiteiten plaatsgevonden waarvan u op de schoolsite de informatie heeft kunnen lezen. Een aantal activiteiten vindt u in deze info kort beschreven. Door het opschonen van onze Website staan nog niet alle foto’s van dit schooljaarop onze site.

2. De voorleeskampioen.
Op vrijdag 17 oktober vond de jaarlijkse voorleeswedstrijd plaats. Tijdens deze sfeervolle middag werd Alyssa Starmans uit groep 8 de voorleeskampioen!! Zij gaat ons vertegenwoordigen in het Glaspaleis.Alyssa, proficiat en succes!!

 

3. Actie4kids.
Maandag 3 november waren de groepen 3 en 7 drukdoende voor Actie4kids. Ook dit jaar was er weer grote belangstelling van ouders, opa’s, oma’s, vrienden en kennissen. Er werden wafels, cake, en allerlei spulletjes verkocht voor het geweldig totaalbedrag van € 530,60. In week 47 zijn de goed gevulde schoendozen weggebracht. Hartelijk dank aan allen die aan deze actie een bijdrage hebben geleverd!!

 

4. Kunstproject Icons.
Groep 5 heeft in de maanden oktober en november deelgenomen aan een tentoonstelling en dansvoorstelling van het  kunstproject Icons. Zij hebben gewerkt aan een korte dansvoorstelling, ingeoefend en begeleid door Judith Gerbrands. De iconen zijn gemaakt door de kinderen o.l.v. kunstenares Brigitta Santegoeds. Op woensdagavond 5 november waren de ouders uitgenodigd in Schunck muziekschool Hoensbroek om te genieten van de dansvoorstelling en de tentoonstelling te bewonderen. De kinderen hebben volop genoten van dit project!!

5. Singsting 
De gemeente heeft 2015 uitgeroepen tot het “Jaar van de Mijnen”. Stichting Singsting organiseert een Kinderopera over dit onderwerp met en door kinderen van diverse scholen. Zangpedagoog Harrie Spronken heeft hiervoor twee gastlessen muziek verzorgd in de groepen 4, 7, 7/8 en 8 met o.a. als doel kinderen te enthousiasmeren om deel te nemen aan de Kinderopera. Tot 1 dec. kunnen zij zich opgeven via: singsting.noordzij@gmail.com

 

6. De Schoolsport. 
Zowel het korfbaltoernooi als het voetbaltoernooi is sportief verlopen. Het jongensteam  heeft zelfs de finale gehaald en mag in het voorjaarvan 2015 naar de volgende ronde!!

 

7. Parkeren van auto’s voor de school
Dinsdag 25 november en donderdag 27 november heeft Handhaving het parkeergedrag bij onze gebouwen bekeken op verzoek van een aantal bezorgde ouders. Een vriendelijk toch dringend verzoek:

 • ouders stop niet voor school.
 • zorg dat de kinderen veilig in en uit de auto kunnen stappen!!
 • voorkom dat de kinderen niet te vroeg aan de poort staan om een onveilige situatie op het trottoir te vermijden.
 • de poorten van de school worden om 8.30u en 13.00u geopend:

 

8. Pestgedrag.
Er hebben ons geluiden bereikt dat er sprake is van onderling pestgedrag door een aantal leerlingen van onze school o.a. via social media. In de groepen wordt veel aandacht aan pestgedrag geschonken en waar nodig actie op gezet. Als team volgen wij nascholing zodat we met deze problemen steeds gerichter kunnen omgaan. Vandaar dat wij u vriendelijk toch dringend vragen, deze geluiden kenbaar te maken op school zodat wij deze kunnen oppakken!!

 

9. Sinterklaasfeest.
Vrijdagochtend 5 december bezoekt de Sint onze school. Het grote feest vindt plaats in het gemeenschapshuis. Vanaf half elf zijn de ouders, opa’s en oma’s enz. van de groepen 1 t/m 4 van harte welkom om dit samen met ons te vieren. U ontvangt de uitnodiging met de verdere info volgende week.

 

10. Kerstmusical. 
Na Sinterklaas ontvangen de ouders/verzorgers, de opa’s en oma’s van de groepen 7, 7/8 en 8 de uitnodiging voor de musical “Glitter”. U kunt alvast noteren: Woensdag 17 dec in de ochtend voor de opa’s en oma’s en donderdagavond 18 dec voor de ouders/verzorgers.

 

Aanmelding  4- jarige leerlingen.

Heeft u belangstelling in onze school en wilt u meer informatie en/of inschrijven dan kunt telefonisch contact opnemen ( 045-5214397) en een afspraak  maken voor 15.30u  of 16.30u op de volgende data:

 • donderdag  30-08 , 20-09, 08-11- 2018
 • donderdag  17-01 en 16-05-2019

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunt u uw zoon/dochter inschrijven. I.v.m. de warme overdracht van peuterspeelzaal en/of voorschoolse opvang en bij zorgleerlingen minstens een half jaar van te voren zodat we de onderwijsbehoefte voor uw kind goed kunnen voorbereiden.

AVG Wet

Beste ouders/verzorgers,

Vrijdag 25 mei gaat de AVG-wet in ( Algemene Verordening Gegevensbescherming: privacy-regelgeving).Dit betekent dat er geen foto's meer gemaakt mogen worden in de klassen of bij schoolactiviteiten door u als ouder/verzorger. Wel mag u foto's maken van uw eigen zoon/dochter, echter wij zijn wel genoodzaakt dit te controleren.Houden wij als school ons niet aan de regelgeving dan krijgen we te maken met hoge boetes... Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Ans Quaedackers.

Projecten groepen 1, 1/2a, 1/2b.

Beste ouders/verzorgers,
Komende periode gaan de groepen 1, 2a en 2b zich bezig houden met het project Sinterklaas.

Info communicanten groep 4

Hierbij een overzicht van alle gezinsvieringen/activiteiten rond de Eerste heilige Communie

Aanmeldingsformulier Eerste Heilige communie

Uitnodiging ouderavond communie 2017

Met vriendelijke groet,
Pastoor W. van Dijck

 

Informatie over vervanging

Informatie over vervangingen en richtlijnen bij afwezigheid leerkracht

Beste ouders / verzorgers,Beste ouders / verzorgers,Graag informeren wij u proactief over vervangingen binnen MOVARE. Wat zijn onze richtlijnen m.b.t. een vervanging? Welke stappen zetten wij wanneer er nog geen vervanging beschikbaar is? En wat betekent het voor uw kind op een MOVARE-school wanneer er tijdelijk geen (vervangende)leerkracht beschikbaar is? Lees verder

Go to top